ตั้งกระทู้ใหม่ ตั้งกระทู้ใหม่     

หน้าที่ : 123 456789
 

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    
  หัวข้อกระทู้    :  ข้างบ้านเลี้ยงเป็ดส่ ...
          ผู้ตั้งกระทู้      :  Nana

          จำนวนที่ตอบ  :   0   ครั้ง                                           [  01/12/2561  ||  15:43:04 ]
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   
  หัวข้อกระทู้    :  รถไม่มาเก็บขยะ
          ผู้ตั้งกระทู้      :  ซอยกะโรม16

          จำนวนที่ตอบ  :   1   ครั้ง                                           [  28/11/2561  ||  20:31:04 ]
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   
  หัวข้อกระทู้    :  การเก็บขนขยะมูลฝอย
          ผู้ตั้งกระทู้      :  เกษม ชูเมือง

          จำนวนที่ตอบ  :   1   ครั้ง                                           [  27/11/2561  ||  19:36:48 ]
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   
  หัวข้อกระทู้    :  น้ำท่วมตลาดหัวอิฐฐ
          ผู้ตั้งกระทู้      :  โอภาส สหายรักษ์

          จำนวนที่ตอบ  :   1   ครั้ง                                           [  21/11/2561  ||  10:53:46 ]
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   
  หัวข้อกระทู้    :  บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ...
          ผู้ตั้งกระทู้      :  zaza

          จำนวนที่ตอบ  :   1   ครั้ง                                           [  20/11/2561  ||  20:10:19 ]
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   
  หัวข้อกระทู้    :  รบกวนชี้แจงหน่อยครับ ...
          ผู้ตั้งกระทู้      :  สมรรถ ประจักษ์สุนทร

          จำนวนที่ตอบ  :   2   ครั้ง                                           [  14/11/2561  ||  16:28:42 ]
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   
  หัวข้อกระทู้    :  สอบถามรายละเอียดการป ...
          ผู้ตั้งกระทู้      :  กบ

          จำนวนที่ตอบ  :   0   ครั้ง                                           [  14/11/2561  ||  11:57:43 ]
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   
  หัวข้อกระทู้    :  หมาจรจัด ไม่มีเจ้าขอ ...
          ผู้ตั้งกระทู้      :  อัญ

          จำนวนที่ตอบ  :   1   ครั้ง                                           [  14/11/2561  ||  11:10:26 ]
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   
  หัวข้อกระทู้    :  ขอขอบคุณท่านนายกและเ ...
          ผู้ตั้งกระทู้      :  จำเริญ ศุภรัตน์

          จำนวนที่ตอบ  :   0   ครั้ง                                           [  14/11/2561  ||  10:24:42 ]
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   
  หัวข้อกระทู้    :  ไฟฟ้าแสงสว่างหน้าวัด ...
          ผู้ตั้งกระทู้      :  จำเริญ ศุภรัตน์

          จำนวนที่ตอบ  :   1   ครั้ง                                           [  13/11/2561  ||  11:07:50 ]
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถ.ราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ +66-7534-2880-2, แฟกซ์ +6675347-405 E-mail address: ict@nakhoncity.org
POWERBY@ICTCENTER