วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ 2562
ฉบับที่ 79 เดือนมีนาคม 2562
ฉบับที่ 78 เดือนกุมภาพันธ์ 2562
ฉบับที่ 77 เดือนมกราคม 2562
วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ 2561
ฉบับที่ 76 เดือนธันวาคม 2561
ฉบับที่ 75 เดือนพฤศจิกายน 2561
ฉบับที่ 74 เดือนตุลาคม 2561
ฉบับที่ 73 เดือนกันยายน 2561


เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถ.ราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ +66-7534-2880-2, แฟกซ์ +6675347-405 E-mail address: ict@nakhoncity.org
POWERBY@ICTCENTER