กลับหน้ากระทู้ กลับหน้ากระทู้
  ร้องเรียนส่งเสียงดังและมลภาวะอากาศเป็นพิษ(ครั้งที่ 3)
รายละเอียด

  1.ตามที่เคยร้องเรียนทางเว็ปบอร์ด(สองตรั้ง) และทำเป็นหนังสือ ร้องเรียนเรื่องโรงกลึงและรับซ่อมมอเตอร์ไซด์ในซอยศรีธรรมโศก 1 (ตรงข้ามน่าอยู่) ส่งเสียงดังทั้งเครื่องจักร เสียงรถมอเตอร์ไซด์ และน้ำมันที่เหม็นฟุ้ง ซึ่งท่านอนุมัติให้ประกอบการได้ แต่เทศบาลไม่สามารถควบคุมให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 ทำให้ไม่สามารถขจัดความเดือนร้อนให้แก่ชุมชนได้อย่างแท้จริง
2.อยากเรียนให้ท่านผู้มีอำนาจทราบว่า ท่านดำเนินการไม่ถูกต้องตั้งแต่ครั้งแรกที่ท่านอนุญาตให้สถานประกอบการดังกล่าวมาตั้งในเขตชุมชนที่อยู่อาศัย โดยอาจไม่ได้มาตรวจสอบสถานที่ขออนุญาตตั้งว่าเหมาะสมกับการประกอบกิจการหรือไม่ และจะสร้างความรำคาญเดือดร้อนแก่ชุมชนหรือบ้านข้างเคียงมากน้อยเพียงใด ก่อนที่จะอนุญาตให้ตั้ง
3.อยากเสนอแนะให้แบ่งเขตสถานประกอบการที่มีลักษณะที่อาจส่งเสียงดังและทำลายมลภาวะอากาศแยกออกจากบ้านเรือนที่อยู่อาศัยให้ชัดเจนกว่านี้

ตั้งกระทู้โดย : ผู้อาศัยในซอย     [ 15/08/2561 || 11:09:48 ]

  ความคิดเห็นที่ 1

        เรียน....นายกเทศบาลนครศรีธรรมราช
พวกดิฉันคือกลุ่มผู้ปกครองโรงเรียนเทศบาลเสมาเมือง ต้องการร้องเรียนถึงครูโรงเรียนเสมาเมือง มีความไม่ยุติธรรมในการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 คือครูเอาแนวข้อสอบปลายภาคที่ออกข้อสอบไปติวเฉพาะนักเรียนห้อง1-2 ที่เหลือ 6 ห้องคือไม่ได้ติวแนวข้อสอบโดยเหตุเพราะไม่ใช่เด็กนักเรียนห้องเก่ง โดยผู้ปกครองและเด็กนักเรียนห้อง 1-2 ออกจากห้องพร้อมคำพูดที่ว่าเหมือนข้อสอบที่ครูให้สอบก่อนสอบเลย ที่สำคัญครูห้อง1-2 บอกว่าใครทำข้อสอบไม่ได้เต็ม ครูจะตีเพราะครูสอนแนวมาแล้ว นี้เหรอโรงเรียนชื่อดังแต่ครูไม่มีจรรยาบรรณของความเป็นครู เหมือนทำข้อสอบรั่ว หรือทุจริตในการสอบ แล้วเด็กห้องหลังๆก็ปล่อยให้ทำข้อสอบด้วยตัวเอง ครูก็ภูมิใจว่าเด็กห้อง1-2 เก่งที่ทำข้อสอบได้คะแนนดี ทั้งๆที่เอาข้อสอบมาสอนเด็กก่อนเลย
สรุปประเด็น
1.ทุจริตในการสอบ
2.การสอนไม่เท่าเทียมกัน ให้เหตุผลว่าเด็กห้อง1-2 ฉลาดแต่ห้องหลัง##สอนไปก็เหนื่อย
3.ครูเอาวิชาการไปสอนพิเศษเกือบทุกวิชา ครูกักความรู้ไปสอนที่เรียนพิเศษ แต่ครูคิดบางไหมว่าเด็กที่ไม่มีเงินเรียนพิเศษ นักเรียนก็ไม่โอกาส
*** อยากครูและผู้บริหารเห็นความสำคัญเด็กเท่าๆกันเพราะเด็กคือผ้าขาว และคือลูกศิษย์ทุกของท่าน ซึ่งบางคนมาเรียนจากต่างอำเภอเพราะต้องการมาศึกษาแต่ม่เจอกับเหตุการณ์แบบนี้

  ตอบกระทู้โดย : กลุมผู้ปกครอง     [ 16/03/2562 || 19:02:14 ]


ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
กรอกความคิดเห็นของคุณเกี่ยวกับกระทู้นี้
  ข้อคิดเห็น   **   
  จากคุณ   **   
  อีเมลล์   
  IP   
กรุณากรอกข้อมูลในช่องที่มี  **  ให้ครบถ้วน

  
 
 

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถ.ราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ +66-7534-2880-2, แฟกซ์ +6675347-405 E-mail address: ict@nakhoncity.org
POWERBY@ICTCENTER