กลับหน้ากระทู้ กลับหน้ากระทู้
  ร้องเรียนส่งเสียงดังและมลภาวะอากาศเป็นพิษ(ครั้งที่ 3)
รายละเอียด

  1.ตามที่เคยร้องเรียนทางเว็ปบอร์ด(สองตรั้ง) และทำเป็นหนังสือ ร้องเรียนเรื่องโรงกลึงและรับซ่อมมอเตอร์ไซด์ในซอยศรีธรรมโศก 1 (ตรงข้ามน่าอยู่) ส่งเสียงดังทั้งเครื่องจักร เสียงรถมอเตอร์ไซด์ และน้ำมันที่เหม็นฟุ้ง ซึ่งท่านอนุมัติให้ประกอบการได้ แต่เทศบาลไม่สามารถควบคุมให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 ทำให้ไม่สามารถขจัดความเดือนร้อนให้แก่ชุมชนได้อย่างแท้จริง
2.อยากเรียนให้ท่านผู้มีอำนาจทราบว่า ท่านดำเนินการไม่ถูกต้องตั้งแต่ครั้งแรกที่ท่านอนุญาตให้สถานประกอบการดังกล่าวมาตั้งในเขตชุมชนที่อยู่อาศัย โดยอาจไม่ได้มาตรวจสอบสถานที่ขออนุญาตตั้งว่าเหมาะสมกับการประกอบกิจการหรือไม่ และจะสร้างความรำคาญเดือดร้อนแก่ชุมชนหรือบ้านข้างเคียงมากน้อยเพียงใด ก่อนที่จะอนุญาตให้ตั้ง
3.อยากเสนอแนะให้แบ่งเขตสถานประกอบการที่มีลักษณะที่อาจส่งเสียงดังและทำลายมลภาวะอากาศแยกออกจากบ้านเรือนที่อยู่อาศัยให้ชัดเจนกว่านี้

ตั้งกระทู้โดย : ผู้อาศัยในซอย     [ 15/08/2561 || 11:09:48 ]


ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
กรอกความคิดเห็นของคุณเกี่ยวกับกระทู้นี้
  ข้อคิดเห็น   **   
  จากคุณ   **   
  อีเมลล์   
  IP   
กรุณากรอกข้อมูลในช่องที่มี  **  ให้ครบถ้วน

  
 
 

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถ.ราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ +66-7534-2880-2, แฟกซ์ +6675347-405 E-mail address: ict@nakhoncity.org
POWERBY@ICTCENTER