ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาล

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
106
10-08-2018 14:48:14
   กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ในตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาลวิชาชีพ และตำแหน่งผู้ช่วยแพทย์แผนไทย
105
10-08-2018 14:47:40
   รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรณะเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง
102
09-08-2018 14:46:29
   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
101
24-07-2018 15:06:57
   กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรร พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป
100
24-07-2018 14:51:02
   รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง บุคลากรสนับสนุนสถานศึกษา
99
24-07-2018 14:43:32
   รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง บุคลากรสนับสนุนการสอน
98
10-07-2018 10:28:31
   รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2561
97
09-07-2018 09:23:18
   รับสมัครบุคคทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
96
29-08-2017 16:16:25
   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง บุคลากรสนับสนุนการสอน
93
08-08-2017 14:30:00
   รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งบุคลากรสนับสนุนการสอน

รวมทั้งหมด 78 ข่าว  หน้าที่   1 2 3 4 5 6 7 8


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :