ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาล

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
117
19-10-2018 10:10:22
   บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรคเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง
116
17-10-2018 09:55:54
   กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการและแต่งตั้งให้เป็นพนักงานเทศบาล ตำแหน่งทันตแพทย์ระดับปฏิบัติการ
115
17-10-2018 09:54:13
   รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการและแต่งตั้งให้เป็นพนักงานเทศบาล ตำแหน่งทันตแพทย์ ระดับปฏิบัติการ
114
03-10-2018 10:07:50
   รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) และระเบียบเกี่ยวกับประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์ ) คร้ังที่ 2/2561
113
11-09-2018 08:37:45
   รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลื่อกสรรเป็นพนักงานจ้าง
111
06-09-2018 13:48:17
   โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ
110
31-08-2018 15:22:49
   รับสมัครคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการและแต่งตั้งให้เป็นพนักงานเทศบาล ตำแหน่งทันตแพทย์ ระดับปฏิบัติการ
109
28-08-2018 09:01:50
   บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง
106
10-08-2018 14:48:14
   กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ในตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาลวิชาชีพ และตำแหน่งผู้ช่วยแพทย์แผนไทย
105
10-08-2018 14:47:40
   รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรณะเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง

รวมทั้งหมด 86 ข่าว  หน้าที่   1 2 3 4 5 6 7 8 9


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :