ข่าวสารภายในเทศบาล  

ฉบับที่
   3455


เรื่อง : ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง

รายละเอียด :

           สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช ขอส่งตำแหน่งงานว่างประจำเดือนเมษายน 2562 เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประสงค์จะมีงานทำได้ทราบ โดยสามารถดาวน์โหลดตำแหน่งงานได้ที่ http://www.doe.go.th/nakhonsithammarat/ เลือกเมนู ประกาศรับสมัครงาน ไปที่ตำแหน่งงานว่างประจำเดือนเมษายน 2562

ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :

กลุ่มงานส่งเสริมการมีงานทำ โทรศัพท์ 075-348003

ประกาศเมื่อวันที่ :

12-04-2019 10:36:30

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช