ข่าวสารภายในเทศบาล  

ฉบับที่
   3450


เรื่อง : ขอเชิญประกวดภาพถ่ายเก่าเล่าเรื่องวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร เนื่องในงานมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ

รายละเอียด :

           ด้วยจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จัดประกวดภาพถ่ายเก่าเล่าเรื่องวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร เนื่องในงานมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2562 และสมโภชพระบรมธาตุนครศรีธรรมราช โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้บูรณาการดำเนินงานร่วมกับสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายวิชาการในคณะกรรมการนำเสนอวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลก และสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ตามโครงการพัฒนาเชื่อมโยงโครงข่ายแหล่งท่องเที่ยวและระบบการจัดการด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมภาพถ่ายเก่าที่มีคุณค่าบอกเล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ เหตุการณ์สำคัญ และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
ในการนี้ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจทุกท่านส่งภาพเก่าสถานที่ ประเพณี วิถีชีวิต บุคคล สังคม ศิลปวัฒนธรรม เหตุการณ์สำคัญในอดีต ที่เกี่ยวข้องกับวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหารเข้าร่วมประกวด โดยกำหนดส่งภาพถ่ายเก่า ภายในวันที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 16.30 น. ณ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช (หลังเดิม) ชั้น 2 ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด หมายเลขโทรศัพท์ 075-358336

ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด หมายเลขโทรศัพท์ 075-358336

ประกาศเมื่อวันที่ :

15-01-2019 11:29:35

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช