ข่าวสารภายในเทศบาล  

ฉบับที่
   3449


เรื่อง : ขอเชิญเที่ยวงานวันเด็ก กับหอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช

รายละเอียด :

           ด้วยหอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช กำหนดจัดโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมสู่เด็กและเยาวชน เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 เวลา 08.00-16.00 น. โดยจัดให้มีกิจกรรมการแสดงความสามารถของเด็กและเยาวชน ตอบปัญหา รับรางวัล เกมและกิจกรรมนันทนาการ เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลิน ส่งเสริมให้เด็กมีความกล้าแสดงออก มีความคิดสร้างสรรค์ และทำกิจกรรมร่วมกับส่วนรวมอย่างมีความสุข
ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช โทรศัพท์

ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :

075-324137-8

ประกาศเมื่อวันที่ :

10-01-2019 11:21:58

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช