ข่าวสารภายในเทศบาล  

ฉบับที่
   3446


เรื่อง : มสธ. รับสมัครนักศึกษา

รายละเอียด :

           ด้วยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรีและประกาศนียบัตร และปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2561/2562 และศูนย์วิทยาพัฒนา มสธ.นครศรีธรรมราช (หน่วยงานส่วนภูมิภาคของมหาวิทยาลัย) จะจัดหน่วยให้บริการรับสมัครนักศึกษาใหม่ในพื้นที่
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานส่งเสริมและบริการการศึกษา โทรศัพท์ 075-378683

ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :

งานส่งเสริมและบริการการศึกษา

ประกาศเมื่อวันที่ :

09-01-2019 15:10:18

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช