ข่าวสารภายในเทศบาล  

ฉบับที่
   3439


เรื่อง : การมอบเสื้อพระราชทานให้แก่ผู้ลงทะเบียนร่วมกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายละเอียด :

           ตามที่กระทรวงมหาดไทยแจ้งให้จังหวัดนครศรีธรรมราชเตรียมความในการจัดกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก พร้อมกับส่วนกลาง ในวันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2561 โดยให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ตามความเหมาะสม ทั้งละทะเบียนด้วยตนเอง ทางเว็บไซต์ www.bikeunairak2018.com หรือลงทะเบียนที่ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช หรือที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป
จังหวัดนครศรีธรรมราชมีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก ครบจำนวน 10,000 รายแล้ว โดยผู้ลงทะเบียนสามารถตรวจสอบรายชื่อของตนเองได้จาก เว็บไซต์ www.bikeunairk2018.moi.go.th หรือ http://123.178.11/bikeunairak ทั้งนี้ผู้ลงทะเบียนในระบบตั้งแต่ลำดับที่ 1-10,000 มีสิทธิ์ได้รับเสื้อพระราชทาน ส่วนผู้ที่มีลำดับที่ตั้งแต่ 10,000 เป็นต้นไปสามารถร่วมกิจกรรม bike อุ่นไอรัก ได้โดยให้สวมใส่เสื้อสีเหลือง หรือเสื้อภาพวาดฝีพระหัตถ์เข้าร่วมกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2561 โดยนำบัตรประจำตัวประชาชนและหลักฐานการลงทะเบียนเข้ารับเสื้อด้วยตนเอง ในวันที่ 3-4 ธันวาคม 2561 ณ หอประชุมเมืองเทศบาลนครนครศรีธรรมราชดังนี้
1. วันที่ 3 ธันวาคม 2561 เวลา 0600 น. ลำดับที่ 1-5, 000
2. วันที่ 4 ธันวาคม 2561 เวลา 08.00 น ลำดับที่ 5, 000 – 10,000

ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช กลุ่มงานอำนวยการ โทรศัพท์ 075-356553


ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :

สำนักงานจังหวัด กลุ่มงานอำนวยการ โทร 075-356553

ประกาศเมื่อวันที่ :

29-11-2018 13:47:30

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช