ข่าวสารภายในเทศบาล  

ฉบับที่
   3437


เรื่อง : แจ้งของดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว

รายละเอียด :

           ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครศรีธรรมราช จะดำเนินการตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง เพื่อรองรับความมั่นคงในระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง ให้กับงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบและงานกาชาด บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนคริทร์ 84 ตำบลท่าวัง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยในการปฏิบัติงานดังกล่าว การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครศรีธรรมราชมีความจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้า ในวันที่ 24 กันยายน 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00น. ถึง 16.00 น. ดังนั้นสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 จะไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้ตามวันและเวลาดังกล่าว

ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :

แผนกปฏิบัติการ โทรศัพท์ 075-356911

ประกาศเมื่อวันที่ :

21-09-2018 14:32:31

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช