ข่าวสารภายในเทศบาล  

ฉบับที่
   3436


เรื่อง : ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ มหาดไทยชวนรู้ ประจำเดือนกันยายน 2561

รายละเอียด :

           ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้รับความอนุเคราะห์สนับสนุนเวลาออกอากาศรายการวิทยุ มหาดไทยชวนรู้ ทางสถานีวิทยุพิทักษ์สันติราษฎร์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยออกอากาศเป็นประจำทุกวันจันทร์-ศุกร์ช่วงเวลาทางสถานีวิทยุพิทักษ์สันติราษฎร์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยออกอากาศเป็นประจำทุกวันจันทร์-ศุกร์ ช่วงเวลา 12.05-12.25 น. ทางคลื่นความถี่ FM 91.0 MHz เพื่อประชาสัมพันธ์ผลงานตามนโยบายและภารกิจของกระทรวงมหาดไทย เป็นประจำทุกเดือน
จังหวัดนครศรีธรรมราช จึงขอความร่วมมือ ในการประชาสัมพันธ์เชิญชวนไปยังเจ้าหน้าที่ในสังกัด และผู้ที่สนใจ ร่วมรับฟังรายการ ประจำเดือนกันยายน 2561 ตามผังรายการที่ส่งมาพร้อมนี้ หากไม่สามารถรับฟังทางคลื่นความถี่ FM 91.0 MHz ได้ สามารถรับฟังสดได้ทางเว็บไซต์ www.fm91 bkk.com หรือรับฟังรายการย้อนหลังได้ทางเว็บไซต์ www.pr.moi.go.th หัวข้อคลังข่าวมหาดไทย กรณีมีความประสงค์เข้าร่วมรายการ หรือมีข้อมูลข่าวสารที่จะเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สามารถติดต่อและประสานงานที่ งานเผยแพร่ทางสื่อวิทยุ กลุ่มงานเผยแพร่การประชาสัมพันธ์กองสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย หมายเลขโทรศัพท์ /หมายเลขโทรสาร 02-222-1871 มท50536 ได้โดยตรง

ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย หมายเลขโทรศัพท์ /หมายเลขโทรสาร 02-222-187

ประกาศเมื่อวันที่ :

17-09-2018 14:45:46

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช