ข่าวสารภายในเทศบาล  

ฉบับที่
   3432


เรื่อง : แผนการปฏิบัติงานสำรวจลูกน้ำยุงลาย และฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุง เดือนสิงหาคม 2561

รายละเอียด :

          
แผนการปฏิบัติงานสำรวจลูกน้ำยุงลาย และฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุง เดือนสิงหาคม 2561

วันที่ 20-21 ชุมชนหัวท่า
วันที่ 24-25 ชุมชนปิยะสุข
วันที่ 26-27 ชุมชนป้อมเพชร
วันที่ 27-28 ชุมชนหัวถนนก้าวหน้า
ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครนครศรีธรรมราชโทร 075-342880-2 ต่อ 160

ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :

075-342880-2 ต่อ 160

ประกาศเมื่อวันที่ :

24-08-2018 10:07:01

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช