ข่าวสารภายในเทศบาล  

ฉบับที่
   3423


เรื่อง : รายงานการปฏิบัติงานของงานโยธา ประจำวันที่ 29 ธันวาคม 2559

รายละเอียด :

          
รถ ทบ.57 บรรทุกเศษวัสดุการขุดซ่อมหลุมประปาถนนเทวบุรี
รถบดล้อเหล็ก บดถนน ถนนยมราช หลุมประปา
รถบดล้อยาง Standby
รถ ทบ.62 บรรทุกยางซ่อมหลุมบ่อ ถนนสะพานยาว
รถเกรด Standby
รถ ทบ 46 บรรทุกหินคลุกซ่อมหลุมปราถนนเทวบุรี
รถ ทบ.58 Standby
รถ ทบ.86 บรรทุกยาง หลุมประปาถนนยมราช
รถ ทบ.85 บรรทุกน้ำยางและอุปกรณ์ หลุมประปาถนนยมราช
รถทาทา 1925 บรรทุกน้ำยางซ่อมหลุมบ่อ ถนนเทวบุรี ถนนหลังวัดพระธาตุ ถนนพะเนียด
รถเจซีบี 2 .ปรับพื้นที่ซอยคอกวัว
รถเจซีบี 3 ขุดเหลุมประปาถนนเทวบุรี ปรับพื้นที่ถนนพะเนียด

ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :

สำนักการช่างเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ประกาศเมื่อวันที่ :

29-12-2016 14:38:39

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช