ข่าวสารภายในเทศบาล  

ฉบับที่
   3421


เรื่อง : รายงานการปฏิบัติงานของงานสถานที่และงานวางระบบจราจร ประจำวันที่ 28 ธันวาคม 2559

รายละเอียด :

           รถทบ.26 เตรียมงานตลาดริมน้ำ
งานสถานที่

รถทบ.23 ติดตั้งเกรดปรับพื้นที่ ซอยชุมแสง
งานจราจร

รถทบ.61 ซ่อมเสากระจกโคงรถชน
งานจราจร
งานซ่อมทางเท้า ปรับพื้นที่เตรียมทางเท้าตลาดหัวอิฐ ขุดท่อประปา

ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :

สำนักการช่างเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ประกาศเมื่อวันที่ :

29-12-2016 14:32:05

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช