ข่าวสารภายในเทศบาล  

ฉบับที่
   3420


เรื่อง : รายงานการปฏิบัติงานของงานโยธา ประจำวันที่ 28 ธันวาคม 2559

รายละเอียด :

           รถ ทบ.57 บรรทุกคนงาน ลาดยางบริเวณโรงกรองประตูชัย และลาดยางหลุมประปาถนนยมราช
รถบดล้อเหล็ก บดถนนบริเวณภายในโรงกรองประตูชัย หลุมประปาถนนยมราช
รถบดล้อยาง Standby
รถ ทบ.62 บรรทุกยางซ่อมหลุมประปา ถนนไตรภูมิ สะพานยาว
รถเกรด Standby
รถ ทบ 46 บรรทุกหินคลุกซ่อมหลุมถนนทรุดตัว คอสะพานคลองนครน้อย
รถ ทบ.58 Standby
รถ ทบ.86 บรรทุกยางบริเวณภายในโรงผสมยางโรงกรองประตูชัย หลุมประปาถนนยมราช
รถ ทบ.85 บรรทุกน้ำยางและอุปกรณ์ ลาดยางภายในโรงกรองประตูชัย หลุมประถนนยมราช
รถทาทา 1925 บรรทุกน้ำยางเข้าซ่อมหลุมบ่อซอยสารีบุตร คอสะพานราเมศวร์ ปากซอยศรีธรรมโศก
รถเจซีบี 2 .ตักหิน ตักทรายเครื่องผสมยาง
รถเจซีบี 3 ซ่อม

ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :

สำนักการช่างเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ประกาศเมื่อวันที่ :

29-12-2016 14:30:08

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช