ข่าวสารภายในเทศบาล  

ฉบับที่
   3419


เรื่อง : รายงานการปฏิบัติงานของงานสถานที่และงานวางระบบจราจร ประจำวันที่ 27 ธันวาคม 2559

รายละเอียด :

           รถทบ.26 ประกอบแผ่นพื้นตักบาตร
งานสถานที่

รถทบ.23 ทำโลงศพ
ติดตั้งป้ายหน้าเทศบาลตามที่พักผู้โดยสาร
งานจราจร ทาสีขาวแดง บริเวณวงเวียนศรีทวี

รถทบ.61
งานจราจร
งานซ่อมทางเท้า ซ่อมทางเท้าถนนกะโรม

ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :

สำนักการช่างเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ประกาศเมื่อวันที่ :

29-12-2016 14:24:48

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช