ข่าวสารภายในเทศบาล  

ฉบับที่
   3358


เรื่อง : รายงานการปฏิบัติงานของงานสถานที่และงานวางระบบจราจร ประจำวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559

รายละเอียด :

          รถทบ.26 ทำท่าน้ำลอยกระทง
งานสถานที่

รถทบ.23 ทำท่าน้ำลอยกระทง
งานจราจร

รถทบ.61 ทำท่าน้ำลอยกระทง
งานจราจร
งานซ่อมทางเท้า ทำท่าน้ำลอยกระทง

ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :

สำนักการช่างเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ประกาศเมื่อวันที่ :

09-11-2016 08:49:03

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช