ข่าวประกวดราคา

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
7348
18-06-2019 15:34:14
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7347
18-06-2019 15:31:45
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7346
18-06-2019 15:00:14
   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปูยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ซอยทวีสิทธิ์ ขนาดหนา ๐.๐๕ เมตร กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ตารางเมตร พร้อมยกฝาท่อ ๒๕ ฝา ตามรูปแบบและรายการของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7345
18-06-2019 14:51:58
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาแต่งตั้ง ผู้ตรวจรับผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างซ่อมรถยนต์ดูดท่อระบายน้ำ ชนิด 10 ล้อ ทบ 72 หมายเลขทะเบียน พ 9579 นศ (รหัสครุภัณฑ์ 008-40-0001) จำนวน 16 รายการ
7344
18-06-2019 14:49:11
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมท่อปล่องควันดูดอากาศ ตลาดสดเทศบาลฯ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7343
18-06-2019 14:13:04
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกหกล้อติดตั้งเครน(ทบ.๕๔ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๒๑๕๒ นศ)(รหัส ๐๐๒-๓๘-๐๐๐๓) จำนวน ๑ คัน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7342
18-06-2019 13:44:50
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง ทรายหยาบ จำนวน 1000 ลบ.ม. เพื่อใช้สำหรับผสมในการต้มยางและซ่อมแซมถนนที่เป็นหลุมบ่อ ภายในเขตเทศบาลน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7341
18-06-2019 13:41:49
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะอัดท้าย ทบ 100 จำนวน 8 รายการ
7340
18-06-2019 13:24:03
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างกั้นห้องรองนายกเทศมนตรีฯ และจ้างติดตั้งประตูบานเลื่อนห้องหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7339
18-06-2019 13:16:52
   ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รวมทั้งหมด 6957 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 14 696 Next »


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :