ข่าวประกวดราคา

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
6013
14-02-2019 16:17:52
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่ไฟฉุกเฉิน จำนวน 1 รายการ
6012
14-02-2019 15:37:26
   ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมเลื่อยยนต์ จำนวน ๓ รายการ รหัสครุภัณฑ์ ๐๖๘-๕๔-๐๐๑๕,๐๖๘-๕๙-๐๐๒๖,๐๖๘-๕๙-๐๐๒๗
6011
14-02-2019 11:17:17
   ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน กน ๔๘๑๓ นศ รหัสครุภัณฑ์ ๐๐๒-๕๕-๐๐๓๘ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6010
14-02-2019 10:21:18
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6009
14-02-2019 10:19:40
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6008
14-02-2019 09:35:32
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6007
14-02-2019 08:49:45
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6006
13-02-2019 18:27:55
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันดีเซล (ครั้งที่ 23/2562) จำนวน 12,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6005
13-02-2019 17:45:24
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ ทะเบียน ผ ๑๑๓๗ นศ รหัสครุภัณฑ์ ๐๐๔-๓๕-๐๐๐๙ จำนวน ๖ รายการ โดยวธีเฉพาะเจาะจง
6004
13-02-2019 17:44:28
   ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รวมทั้งหมด 5626 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 14 563 Next »


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :