ข่าวประกวดราคา

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
6661
04-04-2019 13:47:52
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาครีมยูเรียครีม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6660
04-04-2019 13:44:52
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาน้ำ Aluinium hydroxide จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6659
04-04-2019 13:43:24
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6658
04-04-2019 13:41:37
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาแคปซูลไดโปแตสเซียม,ยาเม็ดลอร่าซีแพม จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6657
04-04-2019 13:40:07
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6656
04-04-2019 10:38:10
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาเพื่อใช้กับผู้ป่วย จำนวน 3 รายการ
6655
04-04-2019 10:37:25
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาเพื่อใช้กับผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ
6654
04-04-2019 10:36:32
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาเม็ดไอบูโพรเฟน 50 กล่อง
6653
04-04-2019 10:35:23
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุทางทันตกรรม ส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สุงอายุ จำนวน 4 รายการ
6652
04-04-2019 10:32:45
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิล โครงการส่งเสริมสุขภาพในช่องปากผู้สูงอายุ จำนวน 4 รายการ

รวมทั้งหมด 6270 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 14 627 Next »


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :