ข่าวประกวดราคา

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
4008
15-08-2018 09:41:05
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4007
15-08-2018 09:32:48
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเย็บผ้าปูโต๊ะ ขนาดกว้าง 0.76 เมตร ยาว 1.52 เมตร จำนวน 30 ผืน เป็นเงิน 12,000 บาท
4006
15-08-2018 09:29:12
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ เป็นเงิน 26,197 บาท
4005
15-08-2018 09:24:09
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิลงานเฉลิมฉลองอิดิ้ลอัฎอา 1439 จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 10,728 บาท
4004
15-08-2018 08:09:48
   ร่างประกวดราคาซื้อเครื่องสูบน้ำ ชนิดเทเลอร์ลากจูง ขนาดไม่น้อยกว่า 10 นิ้ว 4 สูบ 4 จังหวะ กำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 55 กิโลวัตต์ แบบหอยโข่ง จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
4003
14-08-2018 17:12:24
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน ป-6284 รหัสครุภัณฑ์ 002-36-0002 จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4002
14-08-2018 15:11:25
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิล ขนาด 1.30x4.00 เมตร พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4001
14-08-2018 14:58:11
   ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา ซื้อถุงขยะ จำนวน ๒ รายการ
4000
14-08-2018 14:55:48
   ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาสำหรับเจือจางในเม็ดเลือด จำนวน 6 ถัง
3999
14-08-2018 14:53:30
   ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสติ๊กเกอร์ Direct Thermol จำนวน 400 ม้วน

รวมทั้งหมด 3642 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 14 365 Next »


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :