ข่าวประกวดราคา

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
5254
30-11-2018 14:24:17
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กระดาษพิมพ์ใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปาและค่าขยะ (thermai 3") 1 กล่อง มี 100 ม้วน 1 ม้วน แจ้งหนี้ได้ 100 ราย จำนวน 20 กล่อง ๆ ละ 4,761.50 บาท รวมเป็นเงิน 95,230 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5253
30-11-2018 14:23:23
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ไวนิลสี จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5252
30-11-2018 14:22:22
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในงานประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5251
30-11-2018 14:21:24
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปะยางรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บร 5517 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5250
30-11-2018 14:20:33
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5249
30-11-2018 13:57:52
   ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกวดราคาซื้อยา จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5248
30-11-2018 13:37:32
   ร่างประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์เม็ดเลือดอัตโนมัติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5247
30-11-2018 13:23:53
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 30 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5246
30-11-2018 10:32:32
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์และวารสารต่างๆ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5245
30-11-2018 10:31:13
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซักรีดผ้าปูที่นอน ผ้าห่ม ปลอดหมอน และเครื่องใช้ประเภทผ้าต่างๆ จำนวน 50 ชุด ประจำเดือน ธันวาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รวมทั้งหมด 4872 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 14 488 Next »


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :