ข่าวประกวดราคา

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
4718
24-09-2018 10:49:43
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างประชาสัมพันธ์กิจกรรมของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ผ่านสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 240,000 บาท
4717
24-09-2018 08:59:26
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4716
24-09-2018 08:58:08
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4715
24-09-2018 08:55:51
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาการแสดงเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ ประจำปี พ.ศ.2561 ระหว่างวันที่ 3-12 ตุลาคม 2561 ณ เวทีชุมนเทศบาลฯ สวนสมเด็จรพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) โดยวิธีเฉพาะเจาะเจง
4714
24-09-2018 08:54:46
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4713
24-09-2018 08:53:33
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถ้วยรางวัล เพื่อใช้ในการประกวดโครงการส่งเสริมแม่บ้านและเยาวชนจัดกิจกรรมงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4712
21-09-2018 16:04:07
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเอกชนตัดหญ้าในเขตเทศบาลฯ พื้นที่ เขตที่ 5 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 กำหนดระยะเวลา 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4711
21-09-2018 16:02:57
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเอกชนตัดหญ้าในเขตเทศบาลฯ พื้นที่ เขตที่ 4 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562 กำหนดระยะเวลา 6 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4710
21-09-2018 16:01:43
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเอกชนตัดหญ้าในเขตเทศบาลฯ พื้นที่ เขตที่ 3 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 กำหนดระยะเวลา 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4709
21-09-2018 16:00:25
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเอกชนตัดหญ้าในเขตเทศบาลฯ พื้นที่ เขตที่ 2 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 กำหนดระยะเวลา 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รวมทั้งหมด 4344 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 14 435 Next »


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :