ข่าวประกวดราคา

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
6023
15-02-2019 08:51:53
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง แบตเตอรี่ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6022
15-02-2019 08:50:42
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ ทบ.61 จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6021
14-02-2019 18:25:20
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6020
14-02-2019 17:26:05
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน 81-8915 นศ (ทบ.99) จำนวน 7 รายการ รหัสครุภัณฑ์ 011-55-0017 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6019
14-02-2019 17:23:29
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน 82-4057 นศ (ทบ.118) รหัสครุภัณฑ์ 011-60-0030 และรถดูดและฉีดล้างท่อระบายน้ำ หมายเลขทะเบียน บท 8392 นศ (ทบ.81) รหัสครุภัณฑ์ 008-42-0002 จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6018
14-02-2019 16:45:02
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา(งานเภสัชกรรม)จำนวน 3 รายการ
6017
14-02-2019 16:34:24
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ ดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6016
14-02-2019 16:32:41
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6015
14-02-2019 16:30:20
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ ทะเบียน 1 กง 9056 (024-57-0046) จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6014
14-02-2019 16:21:02
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมพัดลมโคจร จำนวน 2 รายการ

รวมทั้งหมด 5626 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 13 563 Next »


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :