ข่าวประกวดราคา

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
4018
15-08-2018 13:02:10
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันไฮโดรลิค D-3 10W (ขนาด 5 ลิตร) จำนวน 20 แกลลอน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4017
15-08-2018 13:20:39
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ไม้กวาดไม้ไผ่ จำนวน 2 โหล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4016
15-08-2018 12:59:37
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4015
15-08-2018 12:58:21
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4014
15-08-2018 12:56:51
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังขยะพลาสติก ขนาด 120 ลิตร จำนวน 300 ใบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4013
15-08-2018 12:55:05
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถแบ็คโฮพร้อมพนักงานขับรถ เพื่อปรับกองขยะเทศบาลนครนครศรีธรรมราช บ่อที่ 1/1 จำนวน 264 ชั่วโมงทำงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4012
15-08-2018 10:57:10
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณด้านหน้าอาคารอุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราช จำนวน 7 รายการ เป็นเงิน 37,600 บาท
4011
15-08-2018 09:45:22
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล เพื่อใช้ในโครงการเทศบาลพบประชาชนฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4010
15-08-2018 09:43:59
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4009
15-08-2018 09:42:49
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารประกอบการฝึกอบรมฯ จำนวน 50 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รวมทั้งหมด 3642 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 13 365 Next »


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :