ข่าวประกวดราคา

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
5264
03-12-2018 11:28:27
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กน 8555 นศ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5263
03-12-2018 11:27:33
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมวิทยุสื่อสาร จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5262
03-12-2018 11:26:28
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อใช้กับรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 6 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5261
03-12-2018 11:10:14
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ 50 ที่นั่ง ใช้ในโครงการฝึกอบรมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำเดือนธันวาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5260
03-12-2018 11:07:20
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เปลียนแท่นตลับหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ OKI B431 DM จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5259
03-12-2018 10:12:06
   ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อสารส้ม จำนวน 300,000 กก.
5258
30-11-2018 19:06:10
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมยูนิตทำฟัน รหัส 257-58-0006 จำนวน 5 รายการ
5257
30-11-2018 16:27:02
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5256
30-11-2018 14:29:29
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเอกชน ตัดและติดมิเตอร์มาตรวัดน้ำประปา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5255
30-11-2018 14:29:08
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างคว้านรูยีโบลท์ ขนาด 8 นิ้ว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รวมทั้งหมด 4872 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 13 488 Next »


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :