ข่าวประกวดราคา

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
6671
05-04-2019 13:57:02
   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปูยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ถนนพานยม หนา ๐.๐๕ เมตร กว้าง ๗.๓๐ - ๘.๖๐ เมตร ยาว ๑๖๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๓๐๕.๐๐ ตารางเมตร ตามรูปแบบและรายการของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6670
05-04-2019 14:55:33
   ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยวงศ์พิศาล จากถนนกะโรมไปทางทิศใต้ เลี้ยวขวาไปทางทิศตะวันตกจนสุดซอย ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๒๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๗๐.๐๐ ตารางเมตร ตามรูปแบบและรายการของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6669
05-04-2019 13:55:42
   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปูยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ถนนประตูโพธิ์ หนา ๐.๐๕ เมตร กว้าง ๖.๔๐ - ๗.๗๐ เมตร ยาว ๑๕๗.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๖๒.๐๐ ตารางเมตร ตามรูปแบบและรายการของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6668
05-04-2019 14:35:31
   ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปูยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีตถนนโคกธาตุ และรางระบายน้ำ ค.ส.ล. (ฝั่งทิศใต้) ปูยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต หนา ๐.๐๕ เมตร กว้าง ๔.๐๐-๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๕.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๒๕.๐๐ ตารางเมตร และรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ภายในกว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๖๕.๐๐ เมตร ตามรูปแบบและรายการของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6667
05-04-2019 13:53:22
   ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยนายชวน ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๖๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๘๐.๐๐ ตารางเมตร ตามรูปแบบและรายการของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6666
05-04-2019 13:05:22
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุทางทัตกรรม จำนวน 7 รายการ เพื่อโครงการพระราชทานฟันเทียม
6665
05-04-2019 13:04:50
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาเพื่อใช้กับผู้ป่วย จำนวน 2 รายการ
6664
05-04-2019 08:47:17
   ประกวดราคาซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา จำนวน 1,050 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
6663
04-04-2019 15:14:02
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันดีเซล (ครั้งที่ 30/2562) จำนวน 9,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6662
04-04-2019 14:41:32
   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยจิตรโอวาท จากซอยทวดทอง ๓ ไปทางทิศตะวันตกเลี้ยวขวาไปทางทิศเหนือ หนา ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๔.๐๐ - ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๗๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๒๐.๐๐ ตารางเมตร ตามรูปแบบและรายการของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รวมทั้งหมด 6270 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 13 627 Next »


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :