ข่าวประกวดราคา

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
4728
25-09-2018 08:50:20
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4727
25-09-2018 08:42:36
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเบนซิน จำนวน 65 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4726
24-09-2018 19:40:28
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงอาคารศูนย์เด็กเล็กชุมชนเพชรจริก
4725
24-09-2018 19:39:58
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดกีฬาจำนวน 36 รายการ
4724
24-09-2018 16:50:45
   ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่อง ร่างประกวดราคาซื้อน้ำยาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ฯ
4723
24-09-2018 15:58:13
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอล์ ประจำเดือนตุลาคม 2561 จำนวน 600 ลิตร เป็นเงิน 18,840 บาท
4722
24-09-2018 14:42:07
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างประชาสัมพันธ์ภาพข่าวและกิจกรรมต่างๆของเทศบาลนครนครศรีธรรมราชผ่านทางหนังสือพิมพ์เสรีราฎร์ จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 36,000 บาท
4721
24-09-2018 13:36:13
   ประการผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดำเนินการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ รพ. จำนวน 12 งวด (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561- 30 กันยายน 2562)
4720
24-09-2018 13:35:21
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัย รพ.เทศบาลฯ จำนวน 12 งวด (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)
4719
24-09-2018 13:15:46
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติชนิดตั้งโต๊ะ ขนาดเครื่อง ๑๓๙ (กว้าง) x ๒๐๓ (สูง) x ๑๓๑ (ลึก) มิลลิเมตร จำนวน ๔ เครื่องๆละ ๒๕,๐๐๐ บาท วิธีเฉพาะเจาะจง

รวมทั้งหมด 4344 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 13 435 Next »


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :