ข่าวประกวดราคา

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
6033
15-02-2019 09:49:57
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ ทบ.62 จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6032
15-02-2019 09:47:24
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ ทบ.57 ทะเบียน พ 3419 (รหัส 017-39-0001) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6031
15-02-2019 09:41:01
   ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อผลิตภัณฑ์สลายคราบและทำความสะอาดพื้นผิว จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6030
15-02-2019 09:40:03
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ เพื่อใช้ทำซุ้มประดับที่วงเวียนน้ำพุ สนามหน้าเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6029
15-02-2019 09:38:56
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ เพื่อใช้สำหรับต่อท่อส่งน้ำจากไดโว่ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6028
15-02-2019 09:21:44
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา(งานเภสัชกรรม)จำนวน 2 รายการ
6027
15-02-2019 08:55:34
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6026
15-02-2019 08:56:19
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6025
15-02-2019 08:53:39
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเครื่องสูบน้ำ (ทางไปกองขยะ) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6024
15-02-2019 08:52:48
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำ 10 นิ้ว หลังสนามกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รวมทั้งหมด 5626 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 12 563 Next »


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :