ข่าวประกวดราคา

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
4028
15-08-2018 13:55:29
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำ 1" ในสวนสัตว์เปิด ทุ่งท่าลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4027
15-08-2018 13:54:23
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถ ทบ.58 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4026
15-08-2018 13:53:03
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ ทะเบียน ขคท172 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4025
15-08-2018 13:51:43
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบดไดนาแพค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4024
15-08-2018 13:51:01
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียน ผค1923 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4023
15-08-2018 13:49:03
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 7 รายการ เพื่อใช้ในงานปรับภูมิทัศน์ และสำรองไว้ใช้ในเรือนเพาะชำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4022
15-08-2018 13:11:16
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุกกะบะเทท้าย หมายเลขทะเบียน 82-0745 นครศรีธรรมราช (ท.20) รหัสครุภัณฑ์ 011-56-0025 รถดูดสิ่งปฏิกูล หมายเลขทะเบียน บ 1093 นครศรีธรรมราช (ทบ.29) รหัสครุภัณฑ์ 009-30-0003 รถบรรทุก หมายเลขทะเบียน 81-1252 นครศรีธรรมราช (ทบ.54) รหัสครุภัณฑ์ 002-38-0003 รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน บท 799 นครศรีธรรมราช (ทบ.69) รหัสครุภัณฑ์ 011-40-0007 รถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บท 185 นครศรีธรรมราช (ทบ.71) รหัสครุภัณฑ์ 001-40-0001 รถดูดและล้างท่อ หมายเลขทะเบียน พ 9579 นครศรีธรรมราช (ทบ.72) รหัสครุภัณฑ์ 008-40-0001 รถยนต์บรรทุก หมายเลขทะเบียน บท 1467 นครศรีธรรมราช (ทบ.73) รหัสครุภัณฑ์ 017-40-0001 รถยนต์บรรทุก หมายเลขทะเบียน บท 1468 นครศรีธรรมราช (ทบ.74) รหัสครุภัณฑ์ 017-40-0002 และรถดูดล้างท่อระบายน้ำหกล้อ หมายเลขทะเบียน บท 8392 นครศรีธรรมราช (ทบ.81) รหัสครุภัณฑ์ 008-40-0002 จำนวน 67 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4021
15-08-2018 13:07:17
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ดูดสิ่งปฏิกูล หมายเลขทะเบียน ผ 9715 นครศรีธรรมราช (ทบ.56) รหัสครุภัณฑ์ 009-38-0001 รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบเปิดข้างเทท้าย หมายเลขทะเบียน 81-9233 นครศรีธรรมราช (ทบ.101) รหัสครุภัณฑ์ 011-55-0019 รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบเปิดข้างเทท้าย หมายเลขทะเบียน 81-9234 นครศรีธรรมราช (ทบ.102) รหัสครุภัณฑ์ 011-55-0021 รถยนต์บรรทุกขยะแบบเปิดข้างเทท้าย หมายเลขทะเบียน 81-9231 นครศรีธรรมราช (ทบ.103) รหัสครุภัณฑ์ 011-55-0020 จำนวน 40 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4020
15-08-2018 13:05:35
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถุงดำ ขนาด 30x40 นิ้ว จำนวน 150 กิโลกรัม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4019
15-08-2018 13:03:59
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รวมทั้งหมด 3642 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 12 365 Next »


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :