ข่าวประกวดราคา

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
7368
21-06-2019 08:59:03
   เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพิ่มเติม
7367
20-06-2019 15:00:26
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนมสำหรับเด็กอายุ 1-2 ปี จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7366
20-06-2019 14:58:41
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไข่ไก่เบอร์๑พร้อมตะกร้ามีหูหิ้ว จำนวน ๑๐๐ ตะกร้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7365
20-06-2019 14:56:28
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7364
20-06-2019 13:34:57
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 12,000 ลิตร(ครั้งที่ 40/2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7363
19-06-2019 14:53:46
   ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7362
19-06-2019 14:53:13
   ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7361
19-06-2019 14:52:55
   ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7360
19-06-2019 14:52:06
   ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7359
19-06-2019 14:50:58
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๔๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รวมทั้งหมด 6957 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 12 696 Next »


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :