ข่าวประกวดราคา

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
4738
25-09-2018 15:41:24
   ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรรมราช เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4737
25-09-2018 15:29:15
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำความสะอาดห้องสุขา ศาลานั่งพักผ่อนในส่วนสมเด็จฯ (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561-30 กันยายน 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4736
25-09-2018 15:28:11
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร อาหารสัตว์ (อาหารสด) ประจำเดือนตุลาคม 2561-พฤศจิกายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4735
25-09-2018 13:15:52
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตกแต่งเวีที ซุ้มประตู ป้ายไวนิล/เช่าเวที/เต็นท์/โต๊ะ/เก้าอี้/เครื่องเสียง/เครื่องฉายโปรเจคเตอร์/ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4734
25-09-2018 12:50:33
   ประกวดราคาซื้อค่าติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร(Outdoor Fixed Network Camera) จำนวนไม่น้อยกว่า 74 กล้อง
4733
25-09-2018 10:34:44
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (งานสาธารณูปโภค) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4732
25-09-2018 10:33:31
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ (ศูนย์จักรกล) ประจำเดือน ตุลาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4731
25-09-2018 10:27:15
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ (งานบำบัดน้ำเสีย) ประจำเดือนตุลาคม 2561
4730
25-09-2018 10:33:20
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 ประจำเดือน ตุลาคม 2561 (งานไฟฟ้าถนน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4729
25-09-2018 09:02:39
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร (อาหารแห้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รวมทั้งหมด 4344 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 12 435 Next »


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :