ข่าวประกวดราคา

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
1157
27-01-2016 14:24:33
   สอบราคาจ้างปรับปรุงน้ำพุ ถนนราชดำเนิน
1156
22-01-2016 11:51:56
   ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายเลียบคลองชลประทาน 4 ขวา (ฝั่งทิศเหนือและทิศใต้)
1155
20-01-2016 12:42:34
   สอบราคาจ้างเหมาเอกชนเก็บขนขยะมูลฝอย พื้นที่เขตที่ 1
1154
15-01-2016 14:31:43
   ยกเลิกการประมูลจ้างก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล โรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวี
1153
15-01-2016 14:27:44
   ประกาศสอบราคาจ้างจัดระบบแสง สี เสียง และสื่อผสม กิจกรรมงานฉลองเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2559
1152
12-01-2016 15:40:48
   สอบราคาจ้างเก็บขยะมูลฝอยเขตเทศบาล เขตที่ 3
1151
12-01-2016 15:39:18
   ประกาศสอบราคาจ้างติดตั้งเสาไฮเมทถนนสายนาพรุ-ปากพูน ถนนสาย (4103)
1150
12-01-2016 15:24:43
   สอบราคาจ้างเก็บขยะมูลฝอยเขตเทศบาล เขตที่ 2
1149
30-12-2015 15:37:32
   ประกาศสอบราคาจ้างตีเส้นจราจรถนนราชดำเนิน จากสี่แยกตลาดแขกถึงสุดเขตเทศบาลด้านทิศเหนือ
1148
28-12-2015 12:49:26
   ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 9 รายการ โดยวิธีประมูลด้วยวาจา

รวมทั้งหมด 6957 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 ... 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 ... 630 696 Next »


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :