ข่าวประกวดราคา

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
418
05-09-2012 10:33:16
   ยกเลิกสอบราคาจ้างวางท่อเมนประประถนนเลียบคลองชลประทาน จากซอยทุ่งจีน - ซอยสันติธรรม ถนนเอเชีย
417
05-09-2012 10:28:25
   สอบราคาจ้างวางท่อเมนประปาถนนเลียบคลองชลประทาน จากซอยทุ่งจีน - ซอยสันติธรรม ถนนเอเชีย ครั้งที่ 2
416
30-08-2012 08:36:58
   ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ ชนิดท่อเหลี่ยมและทางเท้าถนนพัฒนาการคูขวางฝั่งทิศตะวันตก
414
29-08-2012 08:31:15
   ่สอบราคาจ้างตีเส้นจราจรภายในเขตเทศบาล จำนวน 5 รายการ
413
29-08-2012 08:26:57
   สอบราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬาชุมชนบุญพาสันติ
412
28-08-2012 15:11:01
   สอบราคาซื้อถังรองรับขยะมูลฝอย
409
25-08-2012 14:07:15
   สอบราคาจ้างปรับปรุงรางระบายน้ำภายในอาคารตลาดสดเทศบาลฯ (คูขวาง)
408
24-08-2012 08:47:11
   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติคคอนกรีต พร้อมตีเส้นจราจร ซอยศูนย์จักรกล ครั้งที่ 2
407
23-08-2012 13:54:03
   ยกเลิกการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติคคอนกรีต พร้อมตีเส้นจราจรซอยศูนย์จักรกล
404
18-08-2012 09:27:37
   สอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.และถนน ค.ส.ล.จำนวน 3 รายการ

รวมทั้งหมด 6270 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 ... 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 Next »


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :