ข่าวประกวดราคา

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
7378
21-06-2019 15:39:42
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร พร้อมเข้าเล่ม จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7377
21-06-2019 15:38:36
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเดินสายใยแก้วนำแสง (Fiber Optic) ของกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7376
21-06-2019 15:37:56
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7375
21-06-2019 15:36:56
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารทางการเงิน จำนวน ๑๖,๑๒๗ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7374
21-06-2019 15:22:56
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 12 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7373
21-06-2019 15:22:05
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ ทะเบียน กน 5602 นศ รหัสครุภัณฑ์ 002-55-00391 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7372
21-06-2019 15:21:34
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7371
21-06-2019 14:20:00
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ใบสั่งซื้อ-สั่งจ้าง เพื่อใช้ในงานพัสดุ สำนักปลัดเทศบาล จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7370
21-06-2019 12:59:04
   เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพิ่มเติม
7369
21-06-2019 10:07:43
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 10 รายการ เพื่อใช้ซ่อมแซมตู้ควบบคุมมอเตอร์ของเครื่องสูบน้ำบริเวณสันเชื่อนภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รวมทั้งหมด 6957 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 696 Next »


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :