ข่าวประกวดราคา

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
4038
15-08-2018 17:08:20
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผุ้รับเชิญมาร่วมงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4037
15-08-2018 17:06:34
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า 0.5 ซีซี จำนวน 900 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4036
15-08-2018 17:03:24
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีน อีริก ขนาดบรรจุ ๑๐ vial จำนวน 20 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4035
15-08-2018 17:01:08
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4034
15-08-2018 16:50:49
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4033
15-08-2018 16:02:57
   ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
4032
15-08-2018 16:01:28
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4031
15-08-2018 15:59:44
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4030
15-08-2018 15:58:00
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาเม็ดวาฟาริน 3 มก. จำนวน 20 ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4029
15-08-2018 15:55:36
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาเม็ดรานิธิดีน 150 มก. จำนวน 200 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รวมทั้งหมด 3642 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 365 Next »


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :