ข่าวประกวดราคา

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
6691
10-04-2019 16:22:51
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าโทเรสีม่วง จัดงานเทศกาลมหาสงกรานต์ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6690
10-04-2019 16:18:54
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6689
10-04-2019 16:09:52
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม จัดงานเทศกาลมหาสงกรานต์ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6688
10-04-2019 15:44:55
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันดีเซล (ครั้งที่ 31/2562) จำนวน 12,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6687
10-04-2019 14:51:51
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ เพื่อมช้ในโครงการตั้งจุดบริการความปลอดภัยบนถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6686
10-04-2019 14:42:56
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อทรายหยาบ จำนวน ๑,๐๐๐ ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6685
10-04-2019 14:22:42
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาเพื่อใช้กับผู้ป่วย จำนวน 3 รายการ
6684
10-04-2019 14:21:06
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาเพื่อใช้กับผู้ป่วย จำนวน 3 รายการ
6683
10-04-2019 11:44:21
   ร่างประกวดราคาซื้อปั้มสูบจ่ายสารเคมี สามารถสูบจ่ายได้ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ลิตร/ชั่วโมง จำนวน ๖ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6682
10-04-2019 09:39:34
   ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เพิ่มเติม (ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน 2 รายการ 3,791,600.-)

รวมทั้งหมด 6270 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 627 Next »


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :