ข่าวประกวดราคา

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
4748
27-09-2018 09:51:11
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ ทบ.74, ทบ.91, ทบ.29, ทบ.104, ทบ.106, ทบ.107, ทบ.25, ทบ.89 และหมายเลขทะเบียน บบ 4822 จำนวน 9 คัน จำนวน 56 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4747
27-09-2018 09:46:38
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม จำนวน 3 รายการ ประจำเดือนตุลาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4746
27-09-2018 09:45:11
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์และวารสารต่างๆ จำนวน 3 รายการ ประจำเดือน ตุลาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4745
27-09-2018 08:35:42
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ ประจำเดือนตุลาคม 2561 (เมล็ดทานตะวัน/อาหารนดเขา/อาหารปลากินพืช/อาหารเม็ดแดงและอาหารสุนัข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4744
27-09-2018 08:34:34
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ (ข้าวเปลือก/ข้าวสาร) ประจำเดือนตุลาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4743
26-09-2018 17:21:36
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันเบนซินธรรมดา ประจำเดือน ตุลาคม 2561 ตั้งแต่วันที่ 1-31 ตุลาคม 2561)
4742
26-09-2018 14:48:29
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4741
26-09-2018 11:08:17
   ประกาศผู้ชนะการเสนอาคา ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4740
26-09-2018 08:35:40
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ ประจำเดือนตุลาคม 2561 (งานสวนสาธารณะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4739
25-09-2018 16:34:06
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาลิฟต์อาคาร รพ. เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จำนวน 12 งวด ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562

รวมทั้งหมด 4344 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 435 Next »


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :