ข่าวประกวดราคา

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
5284
04-12-2018 17:51:12
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้ายืดปิดแผล จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5283
04-12-2018 17:44:50
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาน้ำผสม บรอมเฟนิรามีน/ฟีนิวเลพฟีน 2+5 มก./5 มล. ขนาดบรรจุ 60 ซีซี จำนวน 1000 ขวด
5282
04-12-2018 17:42:09
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5281
04-12-2018 17:40:05
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5280
04-12-2018 16:32:02
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อคลอรีนเหลว จำนวน ๒๐๐ ถัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5279
04-12-2018 16:27:37
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 1 คัน ดดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5278
04-12-2018 16:04:42
   ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการเครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์ฯ
5277
04-12-2018 15:48:28
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ (ไฟหยดน้ำ LED 100 ดวง กันน้ำวอร์มไวท์ จำนวน 800 ชุด และไฟเชอร์รี่ LED 50 ดวง สลับสี จำนวน 500 ชุด) เพื่อใช้ติดตั้งไฟประดับในช่วงเทศกาลปีใหม่ บริเวณสนามหน้าเมือง ตลาดริมคลองหน้าเมือง และบริเวณรองเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5276
04-12-2018 11:51:25
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่น มาตรวัดน้ำ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5275
04-12-2018 11:23:04
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องนุ่งห่มและเครื่องนอน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รวมทั้งหมด 4872 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 488 Next »


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :