ข่าวประกวดราคา

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
1101
08-09-2015 16:25:23
   สอบราคาจ้างทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาล อาคารป้องกันฯ อาคารศูนย์ศิลปาชีพ อาคารจอดรถ 5 ชั้น
1100
08-09-2015 16:20:31
   สอบราคาจ้างทำความสะอาดอาคารพิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช
1099
08-09-2015 16:12:22
   สอบราคาซื้อสารส้ม
1098
08-09-2015 15:08:39
   ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 11 รายการ โดยวิธีประมูลด้วยวาจา
1097
08-09-2015 15:06:42
   ยกเลิกการประมูลจ้างเก็บขยะมูลฝอยเขตเทศบาล เขตที่ 3 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
1096
08-09-2015 14:14:08
   ยกเลิกการประมูลจ้างเก็บขยะมูลฝอยเขตเทศบาล เขตที่ 2 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
1095
07-09-2015 16:58:04
   ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนเก็บขนขยะมูลฝอย ภายในเขตเทศบาล พื้นที่เขตที่ 5 ครั้งที่ 2
1094
07-09-2015 16:55:35
   ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนเก็บขนขยะมูลฝอย ภายในเขตเทศบาล พื้นที่เขตที่ 4 ครั้งที่ 2
1093
07-09-2015 16:49:35
   ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนเก็บขนขยะมูลฝอย ภายในเขตเทศบาล พื้นที่เขตที่ 1 ครั้งที่ 2
1092
07-09-2015 16:47:12
   ประกาศสอบราคาซื้อมาตรวัดน้ำประปา จำนวน 4 รายการ

รวมทั้งหมด 6601 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 ... 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 ... 600 661 Next »


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :