ข่าวประกวดราคา

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
482
19-11-2012 10:02:24
   ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 39 เครื่อง
479
13-11-2012 13:07:52
   สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ
478
05-11-2012 15:31:20
   สอบราคาจ้างทำความสะอาดอาคารพิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช
477
05-11-2012 15:25:31
   สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดสถานี และห้องสุขาภายในสถานีขนส่งฯ ครั้งที่ 2
476
05-11-2012 15:15:26
   สอบราคาซื้อน้ำยาวิทยาศาสตร์การแพทย์
474
01-11-2012 09:47:36
   สอบราคาซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จำนวน 18 เครื่อง ครั้งที่ 2
471
30-10-2012 13:55:27
   สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ (ตามมาตรฐาน กปภ)
470
30-10-2012 13:44:44
   สอบราคาจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดอาคารอุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราช
469
30-10-2012 13:42:59
   สอบราคาจ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีต (อิฐบล๊อก) ที่โรงกรองน้ำทวดทอง ครั้งที่ 2
468
30-10-2012 13:35:59
   สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์พร้อมติดตั้ง

รวมทั้งหมด 6007 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 ... 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 ... 600 601 Next »


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :