ข่าวประกวดราคา

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
553
25-01-2013 16:04:58
   ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อรถกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน 1 คัน
552
25-01-2013 14:43:00
   สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 22 รายการ
551
25-01-2013 10:35:44
   สอบราคาซื้อแก๊สคลอรีน
550
23-01-2013 11:24:44
   สอบราคาจ้างปรับปรุงท่อเมนประปาซอยนาวัด ถนนกรแก้ว
549
23-01-2013 10:58:26
   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ฝั่งทิศใต้) และปูผิวแอสฟัลท์ติคคอนกรีตซอยหอไตร 3 ครั้งที่ 2
548
23-01-2013 10:56:04
   สองราคาจ้างปรับปรุงห้องสุขาภายในตลาดสดเทศบาลฯ
547
21-01-2013 15:15:35
   ยกเลิกประมูลจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ฝั่งทิศใต้) และปูผิวแอสฟัลท์ติคคอนกรีต ซอยหอไตร 3
546
21-01-2013 15:15:03
   สอบราคาจ้างเหมาแรงงานซ่อมถนนแอสฟัลท์และวางท่อเมนประปา ครั้งที่ 2
545
15-01-2013 16:29:40
   สอบราคาซื้อรถชมเมือง จำนวน 1 คัน
542
09-01-2013 08:49:24
   สอบราคาจ้างทำอาหารนักเรียนประจำหอพัก โรงเรียนนานาชาติ ครั้งที่ 2

รวมทั้งหมด 5603 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 ... 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 ... 555 561 Next »


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :