ข่าวประกวดราคา

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
1232
02-09-2016 09:08:45
   ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาเอกชนขนขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช พื้นที่เขตที่ 2
1231
01-09-2016 13:20:42
   ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาเอกชนขนขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช พื้นที่เขตที่ 5
1230
01-09-2016 13:20:54
   ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาเอกชนขนขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช พื้นที่เขตที่ 4
1229
01-09-2016 11:16:27
   สอบราคาจ้างเหมาบริการเครื่องแปลงสัญญาณภาพเอ็กเรย์เป็นภาพระบบดิจิตอล (DR) พร้อมระบบการจัดเก็บและส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์ (PACS) โรงพยาบาลเทศบาลนคร นครศรีธรรมราช
1228
29-08-2016 11:20:32
   ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างขายพื้นที่อาคารสำนักงานเทศบาลด้านหน้า
1227
11-08-2016 08:14:23
   สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิง ชั้น 1 อาคารสำนักงานเทศบาลนครนครศรีะรรมราช
1226
28-07-2016 14:53:16
   สอบราคาจ้างก่อสร้างบ่อพักพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำและท่อส่งน้ำซอยนายแหยม ครั้งที่ 2
1225
13-07-2016 09:52:54
   ประกาศสอบราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถตู้) พร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต จำนวน 1 คัน
1224
07-07-2016 11:23:19
   ขายทอดตลาดพั สดุชำรุด จำนวน 15 รายการ โดยวิธีประมูลด้วยวาจา
1223
07-07-2016 09:46:07
   สอบราคาจ้างเหมาดำเนินการจัดระบบแสง สี เสียง สื่อผสม กิจกรรมงานฉลองสมโภชศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช

รวมทั้งหมด 6282 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 ... 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 ... 555 629 Next »


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :