ข่าวประกวดราคา

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
943
08-01-2015 14:22:18
   สอบราคาจ้างติดตั้งและซ่อมปรับปรุงสัญญารไฟจราจรในเขตเทศบาลฯ จำนวน 2 จุด
942
07-01-2015 13:47:29
   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน ของโรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง จำนวน 1 หลัง ครั้งที่ 2
941
07-01-2015 13:41:21
   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.และท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ฝั่งทิศใต้ ซอยป่าไม้ 4 ครั้งที่ 2
940
07-01-2015 13:38:20
   ยกเลิกประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.และท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ฝั่งทิศใต้ ซอยป่าไม้ 4
939
07-01-2015 13:35:37
   ยกเลิกประกาศประมูลจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 2 ห้องเรียน ให้กับโรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
938
07-01-2015 13:26:07
   ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า จำนวน 1 คัน
937
30-12-2014 13:42:40
   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลศาลามีชัย ครั้งที่ 2
936
29-12-2014 15:26:43
   สอบราคาจ้างเหมาเช่ายานพาหนะเพื่อศึกษาดูงาน
935
29-12-2014 13:52:30
   สอบราคาจ้างก่อสร้างทางเดินริมน้ำและศาลาพักผ่อน ค.ส.ล.พร้อมราวกันตกเหล็ก
934
29-12-2014 13:50:03
   สอบราคาซื้อเครื่องออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ จำนวน 4 ชุด

รวมทั้งหมด 5603 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 ... 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 ... 516 561 Next »


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :