ข่าวประกวดราคา

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
1628
18-12-2017 18:24:09
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแผ่นตรวจตั้งครรภ์ จำนวน 25 กล่อง และแถบตรวจโปรตีน/น้ำตาล จำนวน 20 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1627
18-12-2017 18:19:27
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเจลหล่อลื่น จำนวน 50 โหล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1626
18-12-2017 18:17:40
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไฮโดรเจล จำนวน 150 หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1625
18-12-2017 14:29:17
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิลตลาริมน้ำเมืองลิกอร์
1624
18-12-2017 14:20:36
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ
1623
18-12-2017 13:51:03
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ (หินคลุก จำนวน 300 ลบ.ม. หินเกล็ด 3/8 จำนวน 300 ลบ.ม.)
1622
18-12-2017 13:44:03
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง ทรายหยาบ จำนวน 1,000 ลบ.ม
1621
18-12-2017 13:34:16
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรื้อถอนพระเมรุมาศจำลอง จำนวน 1 จุด
1620
18-12-2017 13:25:45
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันโซล่า จำนวน 9,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1619
18-12-2017 11:13:26
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 3 รายการ

รวมทั้งหมด 6282 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 ... 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 ... 516 629 Next »


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :