ข่าวประกวดราคา

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
4758
01-10-2018 14:45:54
   ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการเครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์ฯ
4757
28-09-2018 16:41:38
   ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างทำอาหารกลางวันสำหรับผู้สูงอายุ โครงการศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ระหว่างเดือน ตุลาคม 2561-เดือน ธันวาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4756
28-09-2018 16:39:49
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาดและดูแลอาคารสำนักงานเทศบาล อาคารป้องกันฯ อาคารศูนย์ศิลปาชีพ และอาคารโรงจอดรถ 5 ชั้น เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561-30 พฤศจิกายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4755
28-09-2018 14:01:29
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการประกอบอาหารและบริการอาหารผู้ป่วย ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 2 งวด (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 30 พฤศจิกายน 2561)
4754
28-09-2018 13:59:10
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซักผ้าเปื้อนผู้ป่วย ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 6 งวด (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562)
4753
28-09-2018 10:05:00
   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดิน ขนาดใหญ่มาก ถนนเทวบุรี ชุมชนต้นหว้า อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
4752
28-09-2018 09:36:40
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน และรางระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยต้นหว้า 7 (ซอยลุงหั้ว) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4751
27-09-2018 14:01:44
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเบนซิน จำนวน 50 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4750
27-09-2018 14:00:47
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันดื่ม จำนวน 50 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4749
27-09-2018 09:53:00
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 37 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รวมทั้งหมด 4344 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 435 Next »


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :