ข่าวประกวดราคา

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
6701
11-04-2019 09:39:59
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ดูดฝุ่น(ทบ.๑๑๓ ทะเบียน ๘๒-๑๕๐๙ นศ)(รหัส ๐๑๐-๕๗-๐๐๐๑) และรถยนต์กระบะ(ทะเบียน บธ-๒๐๘๑ นศ)(รหัส ๐๐๒-๔๓-๐๐๐๗) จำนวน ๒ คัน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6700
11-04-2019 08:56:01
   ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6699
11-04-2019 08:55:07
   ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6698
10-04-2019 16:40:19
   ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลประเพณีมหาสงกรานต์และแห่นางดานเมืองนครศรีธรรมราช ประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6697
10-04-2019 16:34:24
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตกแต่งรถบุษบกพระพุทธสิหิงค์ จัดดอกไม้และตกแต่งรถแห่นางสงกรานต์พร้อมนางสงกรานต์ จัดงานเทศกาลมหาสงกรานต์ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6696
10-04-2019 16:33:49
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ โต๊ะหมู่ ชุดรับแขก พัดลมไอน้ำ ชุดเครื่องเสียง ที่นั่งพระสงฆ์พร้อมตกแต่งและผูกผ้าบริเวณรอบพระเจ้าศรีธรรมโศกราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6695
10-04-2019 16:32:22
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าติดตั้งเวทีมณฑปสรงน้ำพระพุทธสิหิงค์พร้อมประดับตกแต่ง จัดงานเทศกาลมหาสงกรานต์ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6694
10-04-2019 16:30:47
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดไทยธรรมและน้ำอบ จัดงานเทศกาลมหาสงกรานต์ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6693
10-04-2019 16:25:19
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเครื่องเสียงชุดใหญ่ จัดงานเทศกาลมหาสงกรานต์ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6692
10-04-2019 16:26:51
   ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างจัดตกแต่งสถานที่ ถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ พระเจ้าศรีธรรมาโศกราช ประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รวมทั้งหมด 6270 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 627 Next »


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :