ข่าวประกวดราคา

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
7388
25-06-2019 13:20:09
   ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคา ซื้อปรอทวัดไข้ดิจิตอลทางรักแร้แบบมีตัวเลข 30 วินาที จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7387
25-06-2019 13:17:21
   ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคา ซื้อผงทดสอบเบาหวาน (Dextrose Anhydrous 50 g) จำนวน 20 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7386
25-06-2019 09:52:03
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตัดสติ๊กเกอร์ ขนาด A3 จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้งานภายในสำนักการช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7385
24-06-2019 13:02:42
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 9 รายการ เพื่อใช้กับเครื่องตัดหญ้า, เครื่องตัดแต่งกิ่งไม้สำหรับตัดหญ้าและตัดแต่งไม้ตามสวนหย่อมภายในเขตเทศบาลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7384
24-06-2019 11:36:22
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7383
21-06-2019 16:04:54
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแผ่นเทปใสปิดแผลกันน้ำ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7382
21-06-2019 16:04:09
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร80แกรม เอ4 จำนวน 600 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7381
21-06-2019 15:58:12
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าพร้อมติดตั้งไฟฟ้าและแสงสว่าง เช่าเต็นท์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7380
21-06-2019 15:40:50
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเดินสายใยแก้วนำแสง (Fiber Opit) ของกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7379
21-06-2019 15:40:18
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รวมทั้งหมด 6957 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 696 Next »


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :