ข่าวประกวดราคา

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
6053
15-02-2019 14:01:22
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในโรงเรียนวัยใส รุ่นที่ 4 จำนวน 1 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6052
15-02-2019 14:00:28
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเมาท์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6051
15-02-2019 13:59:37
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6050
15-02-2019 13:58:45
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6049
15-02-2019 13:57:56
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6048
15-02-2019 13:57:18
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6047
15-02-2019 13:55:57
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม (เอกสารแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6046
15-02-2019 13:54:36
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถตู้ หมายเลขทะเบียน นข-957 นศ (เลขรหัสพัสดุ 001-47-0006) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6045
15-02-2019 13:23:46
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร สามารถดูดฝุ่นและน้ำได้ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6044
15-02-2019 13:21:33
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลติดตั้งบนเวทีจัดงานวันมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2562 จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รวมทั้งหมด 5626 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 563 Next »


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :