ข่าวประกวดราคา

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
5294
11-12-2018 09:41:25
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปะยางรถยนต์ ทบ.87 รถมาสด้า ป 0759 และรถยนต์ ทะเบียน กพ 881 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5293
06-12-2018 17:45:51
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วิธีเฉพาะเจาะจง
5292
06-12-2018 15:14:43
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสูบน้ำมอเตอร์ ขนาด 10 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5291
06-12-2018 14:29:37
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ (แบตเตอรี่ 12V 150 แอมป์ FB จำนวน 1 ลุก ๆละ 7,500 บาท) ใชกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า โรงกรองน้ำทวดทอง รหัสครุภัรฑ์ 103-40-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5290
06-12-2018 10:50:46
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) วิธีเฉพาะเจาะจง
5289
06-12-2018 10:11:02
   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ยา จำนวน 18 รายการ)
5288
06-12-2018 10:08:15
   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0)
5287
04-12-2018 18:00:39
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5286
04-12-2018 17:56:12
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5285
04-12-2018 17:53:20
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดตรวจหาแอนติบอดีเอชไอวี บรรจุ 25 ตัว ทดสอบ จำนวน 6 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รวมทั้งหมด 4872 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 488 Next »


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :