ข่าวประกวดราคา

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
1858
18-01-2018 10:49:24
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1857
18-01-2018 10:30:26
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงงาน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1856
18-01-2018 10:20:03
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1855
18-01-2018 10:05:17
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์สูจิบัตรโครงการศิลปกรรม 9 แรงบันดาลใจ จำนวน 250 เล่ม
1854
18-01-2018 09:59:20
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน 2 รายการ
1853
18-01-2018 09:38:21
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาเม็ดเม็ทฟอร์มิน 850 มก. จำนวน 250 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1852
18-01-2018 09:04:52
   เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
1851
18-01-2018 08:43:24
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง
1850
18-01-2018 08:36:30
   ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนระดับปฐมวัย ของโรงเรียนเทศบาลวัดท้าวโคตร จำนวน 1 หลัง
1849
17-01-2018 18:09:32
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุก หมายเลขทะเบียน บท-๑๔๖๗ นครศรีธรรมราช (ทบ.๗๓) จำนวน ๘ รายการ

รวมทั้งหมด 6282 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 ... 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 ... 493 629 Next »


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :