ข่าวประกวดราคา

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
1173
02-03-2016 15:43:20
   สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยคลองห้วยเชื่อมกับถนนชลประทาน 3 ขวา
1172
02-03-2016 14:31:49
   สอบราคาซื้ออาหารสัตว์ (อาหารสด) จำนวน 12 รายการ
1171
01-03-2016 14:40:44
   ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรียน 3 โรงเรียนเทศบาลวัดท่าโพธิ์
1170
29-02-2016 12:16:50
   ยกเลิกการประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
1169
25-02-2016 07:06:01
   เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงน้ำพุ ถนนราชดำเนิน
1168
24-02-2016 13:09:10
   ประกาศสอราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยสามัคคี
1167
24-02-2016 13:18:17
   ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยหลังเบญจมฯ
1166
24-02-2016 07:55:16
   สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยสิริสุข
1165
17-02-2016 12:45:51
   ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ก่อสร้างลานกีฬาชุมชน พร้อมติดตั้งเครื่องออกกำลังกาย จำนวน 8 แห่ง
1164
15-02-2016 14:00:59
   สอบราจ้างก่อสร้างลานกีฬาชุมชน พร้อมติดตั้งเครื่องออกกำลังกาย บริเวณชุมชนหอไตร

รวมทั้งหมด 5603 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 ... 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 ... 493 561 Next »


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :