ข่าวประกวดราคา

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
4058
17-08-2018 12:31:43
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกรอบป้ายซอยอัลลอยด์หล่อรูปแบบของเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4057
17-08-2018 11:15:51
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์ สีดำ(Toner HP CF๒๘๓A Black) จำนวน 3 กล่อง เป็นเงิน 8,970 บาท
4056
17-08-2018 11:11:01
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 19,136 บาท
4055
17-08-2018 09:52:11
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4054
17-08-2018 09:49:45
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสื่อน้ำมัน จำนวน 8 ม้วน วิธีเฉพาะเจาะจง
4053
16-08-2018 14:57:56
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำวารสารประชาสัมพันธ์กิจกรรมของเทศบาล ปีที่ 8 ฉบับที่ 72 ประจำเดือนสิงหาคม 2561 จำนวน 5,000 เล่ม เป็นเงิน 70,000 บาท
4052
16-08-2018 14:24:56
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มติดสันเทป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4051
16-08-2018 12:41:28
   ประกาศผู้ชนะจ้างถ่ายเอกสารประมาณการก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒พร้อมเข้าเล่ม จำนวน 75 เล่ม เป็นเงิน 7,935 บาท
4050
16-08-2018 10:51:03
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง
4049
16-08-2018 10:50:04
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง

รวมทั้งหมด 3642 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 365 Next »


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :