ข่าวประกวดราคา

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
4768
05-10-2018 10:05:42
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณงาน จัดงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ ประจำปี 2561 ( พิธีสมโภชหมฺรบ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4767
05-10-2018 08:57:22
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายโครงการพิมพ์ไวนิลสี ขนาด 1x1.50 เมตร จำนวน 63 ผืน เป็นเงิน 15,167.25 บาท
4766
04-10-2018 14:23:27
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเอกชน ตัดและติดมิเตอร์มาตรวัดน้ำประปา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4765
03-10-2018 15:01:31
   ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกวดราคาซื้อน้ำยาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (น้ำยาตรวจระดับฮีโมโกลบินเอวันซีในเลือด HbA๑c) จำนวน ๗,๐๐๐ Test ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4764
03-10-2018 11:01:54
   ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
4763
02-10-2018 15:01:02
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำหมฺรบรับโชว์ร่วมขบวนแห่หมฺรบ จัดงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ 2561
4762
02-10-2018 14:55:25
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าวัสดุอุปกรณ์ จัดงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ 2561
4761
02-10-2018 14:54:23
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4760
02-10-2018 13:54:41
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น น้ำมันเบนซินธรรมดา ประจำเดือน กันยายน 2561 (ตั้งแต่วันที่ 14-30 กันยายน 2561) (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4759
02-10-2018 11:47:03
   ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (จ้างเหมาทำความสะอาดและดูแลอาคารสำนักงานเทศบาล อาคารป้องกันฯ อาคารศูนย์ศิลาชีพ และอาคารโรงจอดรถ 5 ชั้น เทศบาลนครนครศรีธรรมราช)

รวมทั้งหมด 4344 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 435 Next »


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :