ข่าวประกวดราคา

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
6711
11-04-2019 10:29:40
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ใช้กับรถยนต์บรรทุกขยะสี่ล้อเล็ก ทะเบียน ๘๑-๙๒๓๒ นครศรีธรรมราช (ทบ.๑๐๔) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6710
11-04-2019 10:28:45
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำหกล้อ (ทบ.๗๘) ทะเบียน บท ๖๑๕๘ นศ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6709
11-04-2019 10:27:29
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์เก็บขยะชนิดอัดท้ายหกล้อ ทะเบียน ๘๑-๙๐๒๑ นครศรีธรรมราช (ทบ.๑๐๐) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6708
11-04-2019 10:24:33
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (โซดาไฟ) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6707
11-04-2019 09:45:29
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะอัดท้าย(เล็ก)(ทบ.๙๙ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๘๙๑๕ นศ)(รหัส ๐๑๑-๕๕-๐๐๑๗) จำนวน ๑ คัน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6706
11-04-2019 09:44:37
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ดูดสิ่งปฏิกูล(ทบ.๙๘ ทะเบียน ๘๑-๗๘๔๖ นศ)(รหัส ๐๐๙-๕๔-๐๐๐๔) และรถยนต์บรรทุกน้ำสิบล้อ(ทบ.๘๙ ทะเบียน ๘๑-๔๒๔๓ นศ)(รหัส ๐๐๖-๔๙-๐๐๐๓) จำนวน ๒ คัน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6705
11-04-2019 09:43:47
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะอัดท้าย(ทบ.๑๐๖ ทะเบียน ๘๑-๙๔๙๓ นศ)(รหัส ๐๑๑-๕๕-๐๐๒๔) จำนวน ๑ คัน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6704
11-04-2019 09:42:42
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อใช้กับรถแม็คโค JCB ๒๐๐(หมายเลขทะเบียน ตค-๓๗๓๒ นศ)(รหัส ๐๑๘-๖๐-๐๐๐๘) จำนวน ๑ คัน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6703
11-04-2019 09:41:57
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำหกล้อ(ทบ.๗๑ ทะเบียน บท-๑๘๕ นศ)(รหัส ๐๐๖-๔๐-๐๐๐๑) และรถยนต์กระบะ(ทะเบียน บท-๖๑๖๐ นศ)(รหัส ๐๐๒-๔๐-๐๐๐๕) จำนวน ๒ คัน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6702
11-04-2019 09:41:04
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อใช้กับรถยนต์บรรทุกขยะ(ทบ.๑๑๖ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๒๙๗๖ นศ)(รหัส ๐๓๘-๕๙-๐๐๐๗) จำนวน ๑ คัน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รวมทั้งหมด 6270 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 627 Next »


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :