ข่าวประกวดราคา

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
7398
26-06-2019 09:24:35
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพริ้น Fujixerox (รหัส ๔๑๔-๕๙-๑๓๐๔) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7397
25-06-2019 16:25:15
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๖๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7396
25-06-2019 16:24:40
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7395
25-06-2019 16:23:26
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเหมายานพาหนะรถบัสปรับอากาศ ม.๔ พร้อมพนักงานขับรถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7394
25-06-2019 16:22:37
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7393
25-06-2019 14:07:50
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถแม็คโคJCB JS ๒๐๐(หมายเลขทะเบียน ตค-๓๗๓๒ นศ)(รหัส ๐๑๘-๖๐-๐๐๐๘) จำนวน ๑ คัน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7392
25-06-2019 13:55:14
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำแบบท่อพญานาค จำนวน 1 รายการ
7391
25-06-2019 13:50:31
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร ขนาดA4,F4 จำนวน 2 รายการ
7390
25-06-2019 13:24:59
   ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 8 รายการ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7389
25-06-2019 13:21:52
   ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 8 รายการ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รวมทั้งหมด 6957 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 696 Next »


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :