ข่าวประกวดราคา

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
5304
11-12-2018 18:13:13
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันดีเซล (ครั้งที่ 13/2562)
5303
11-12-2018 15:35:27
   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (อาหารเสริม (นม))
5302
11-12-2018 09:53:13
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง สีสเปรย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5301
11-12-2018 09:52:21
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5300
11-12-2018 09:51:37
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5299
11-12-2018 09:50:40
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5298
11-12-2018 09:45:54
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ ทะเบียน ผ 0481 (รหัส 024-37-0051) จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5297
11-12-2018 09:44:39
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ ทะเบียน บธ 2083 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5296
11-12-2018 09:43:48
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5295
11-12-2018 09:42:02
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รวมทั้งหมด 4872 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 488 Next »


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :