ข่าวประกวดราคา

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
6063
15-02-2019 15:45:29
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 10 รายการ ใช้สำหรับสนามฟุตซอล (ประตูลอด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6062
15-02-2019 15:43:19
   ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยศาลเยาวชนและครอบครัว ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๕๕.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๕๐ ตารางเมตร และรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ภายในกว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๕๕.๐๐ เมตร ตามรูปแบบและรายการของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6061
15-02-2019 15:07:09
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ๋อมรถบัส หมายเลขทะเบียน 40-0552 นศ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6060
15-02-2019 15:06:45
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๖ รายการ
6059
15-02-2019 14:49:19
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมจักรยานยนต์ ทะเบียน ขกง 627 รหัสครุภัณฑ์ 024-42-0003 จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6058
15-02-2019 14:48:43
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6057
15-02-2019 14:36:44
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6056
15-02-2019 14:07:23
   ประกวดราคาซื้อกล้องวงจรปิด ชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่ สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร แบบที่ 3 จำนวนไม่น้อยกว่า 74 กล้อง ติดตั้ง 34 จุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6055
15-02-2019 14:03:08
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6054
15-02-2019 14:02:14
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิล พิธีอบรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนวัยใส จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รวมทั้งหมด 5626 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 563 Next »


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :