ข่าวประกวดราคา

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
4778
08-10-2018 14:39:41
   ร่างประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดและดูแลอาคารสำนักงานเทศบาล อาคารป้องกันฯ อาคารศูนย์ศิลปาชีพ และอาคารโรงจอดรถ 5 ชั้น เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเ็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4777
08-10-2018 10:40:01
   ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงทางเข้าด้านหน้าสำนักงาน ห้องเก็บของ และห้องถ่ายเอกสารภายในสำนักงานเทศบาลฯ ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
4776
08-10-2018 10:29:53
   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (จ้างเหมาประกอบอาหารและบริการอาหารผู้ป่วยโรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช)
4775
05-10-2018 18:17:18
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิลพร้อมติดตั้ง พิธีเปิดงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4774
05-10-2018 18:15:20
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหาร โครงการวงดนตรีนครออร์เคสตร้า ประจำเดือน ตุลาคม 2561
4773
05-10-2018 18:15:04
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่ารถตู้ปรับอากาศ รับ - ส่ง นักกีฬา ในวันที่ 8 -21 ตุลาคม 2561
4772
05-10-2018 17:27:49
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4771
05-10-2018 17:26:17
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถุงดำ ขนาด 30x40 นิ้ว จำนวน 260 กิโลกรัม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4770
05-10-2018 15:01:51
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อบันไดไม้ไผ่ ขนาด 6.50 เมตร(13 ขั้น) จำนวน 1 อัน เป็นเงิน 1,500 บาท
4769
05-10-2018 10:24:10
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเวที พร้อมประดับตกแต่งวัสดุอุปกรณ์ จัดงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รวมทั้งหมด 4344 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 435 Next »


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :