ข่าวประกวดราคา

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
5314
12-12-2018 15:57:21
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถตู้พยาบาลฯ
5313
12-12-2018 14:45:17
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้ออุปกรณ์สร้างห้องเรียนอัจฉริยะ Smart Classroom พร้อมติดตั้งด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
5312
12-12-2018 11:16:51
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางนอกและจุ๊บลม รถทะเบียน กจ - 4899 นศ รหัส 001-50-0010 จำนวน 2 รายการ
5311
12-12-2018 10:47:12
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง ท่อ PVC8"x13.5 ท่อน้ำไทย จำนวน 5 เส้น เพื่อใช้วางท่อจากสวนนกน้ำเก่าไปสระน้ำทางฝั่งทิศตะวันตกในสวนสมเด็จฯ (ทุ่งท่าลาด) เพื่อระบายน้ำไม่ให้เกิดน้ำท่วมขังช่วงฤดูฝน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5310
12-12-2018 10:46:06
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ เพื่อใช้ซ่อมแซมฝารางระบายน้ำที่ชำรุดภายในเขตเทศบาลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5309
12-12-2018 10:45:21
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5308
12-12-2018 10:44:21
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานซญ่อมแซมถนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5307
12-12-2018 10:43:17
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ เพื่อใช้ซ่อมแซมฝารางระบายน้ำที่ชำรุดภายในเขตเทศบาลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5306
12-12-2018 10:41:54
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง ยางมะตอยสำเร็จรูป PREMIX BAG (บรรจุ 20 กิโลกรัม/ถุง) จำนวน 1,000 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5305
12-12-2018 09:37:17
   ร่างประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารและบริการอาหารผู้ป่วยโรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รวมทั้งหมด 4872 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 488 Next »


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :