ข่าวประกวดราคา

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
6073
18-02-2019 11:04:35
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สายพริ้นเตอรื ขนาด 2.0 ยาว 3 เมตร) จำนวน 1 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6072
18-02-2019 11:03:33
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ ทะเบียน ผ 1236 รหัสครุภัณฑ์ 024-37-0052 จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6071
18-02-2019 10:20:51
   ประกาศูผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก๊อปปี้พริ้นเอกสาร จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6070
15-02-2019 17:55:16
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน คขฉ-510 (024-51-0034) จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6069
15-02-2019 17:14:29
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องนอน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6068
15-02-2019 17:13:49
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6067
15-02-2019 16:57:32
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6066
15-02-2019 15:55:26
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6065
15-02-2019 15:53:33
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมัน 2T ขนาด 1 ลิตร จำนวน 34 กระป๋อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6064
15-02-2019 15:52:02
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รวมทั้งหมด 5626 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 563 Next »


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :