ข่าวประกวดราคา

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
6721
17-04-2019 09:48:31
   เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
6720
17-04-2019 09:43:12
   เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
6719
17-04-2019 09:39:28
   เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
6718
11-04-2019 17:32:59
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำพีธีพลีกรรมบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์และพุทธาภิเษกน้ำศักดิ์สิทธิ์ จัดงานเทศกาลมหาสงกรานต์ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6717
11-04-2019 16:34:21
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าวัสดุอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง จำนวน 10 รายการ จัดงานเทศกาลมหาสงกรานต์ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6716
11-04-2019 14:15:16
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6715
11-04-2019 10:45:39
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสาล้มลุก ป้ายจราจรพร้อมแคล้มป์ยึดเสา และเสาป้าย เพื่อติดตั้งภายในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6714
11-04-2019 10:32:00
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ ทะเบียน ขจง 361 (024-45-0010) จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6713
11-04-2019 10:30:55
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6712
11-04-2019 10:30:22
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลและเช่าเครื่องเสียง พร้อมติดตั้ง โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๒) จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รวมทั้งหมด 6270 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 627 Next »


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :