ข่าวประกวดราคา

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
7408
26-06-2019 13:39:08
   ร่างประกวดราคาซื้อหนังสือสื่อการเรียนการสอน จำนวน 331 รายการ ตามรายการละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
7407
26-06-2019 13:16:09
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7406
26-06-2019 13:13:31
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซิ้งค์ล้างจาน สแตนเลสแบบสามหลุม จำนวน 4 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7405
26-06-2019 11:12:51
   ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7404
26-06-2019 10:58:58
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำเกลือ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7403
26-06-2019 10:36:25
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7402
26-06-2019 10:33:57
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะ 6 ล้อ ทบ 117 รหัสครุภัณฑ์ 011-60-0029 หมายเลขทะเบียน 82-4056 นศ. จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7401
26-06-2019 10:32:27
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่ จำนวน ๖ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7400
26-06-2019 10:30:05
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7399
26-06-2019 10:29:18
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รวมทั้งหมด 6957 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 696 Next »


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :