ข่าวประกวดราคา

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
1658
20-12-2017 10:11:49
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมปั๊มสูบน้ำหอยโข่ง รหัสครุภัณฑ์ 055-46-0038 (แรงต่ำประตูชัย) จำนวน 5 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1657
20-12-2017 10:10:30
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(ยางรถยนต์) สำหรับรถทะเบียน บท-307 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1656
20-12-2017 10:13:44
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำ รหัสครุภัณฑ์ 055-42-0014 โรงกรองน้ำทวดทองโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1655
19-12-2017 19:15:10
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาเม็ดธีโอฟิลิน 200 มก จำนวน 400 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1654
19-12-2017 18:59:07
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาเม็ดด๊อกซาโซซิน 2 มก. จำนวน 500 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1653
19-12-2017 18:55:39
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ 1.น้ำเกลือ N-S-S for inj. 1000 ml จำนวน 900 ขวด 2. น้ำเกลือ NSS 0.9% Sodium Chloride 100 ml จำนวน 3000 ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1652
19-12-2017 18:52:23
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ1.ยาเม็ดเฟอรัส ฟูมาเรต 200 มก. จำนวน 500 กล่อง 2.ยาเม็ดวิตามินซี 50 มก. จำนวน 50 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1651
19-12-2017 18:49:49
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาเม็ดรานิธิดีน 150 มก. จำนวน 200 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1650
19-12-2017 18:47:12
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาน้ำอะม็อกซีซิลลิน 250 มก./5 มล. จำนวน 800 ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1649
19-12-2017 18:43:10
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รวมทั้งหมด 3642 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 ... 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 ... 249 365 Next »


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :