ข่าวประกวดราคา

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
2360
14-03-2018 19:20:19
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรมเสริมสร้างพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตผู้สูงอายุ/คนพิการในสังคม
2359
14-03-2018 18:28:10
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ผลิตภัณฑ์ดับกลิ่น อีโคซอร์บ ๖๐๖ จำนวน ๔๐ ลิตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2358
14-03-2018 16:16:27
   ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา จ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2357
14-03-2018 16:16:09
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่ารถบัสปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2356
14-03-2018 15:07:18
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศอาคาร อุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราช จำนวน 4 เครื่อง 20 รายการ
2355
14-03-2018 14:14:37
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ
2354
14-03-2018 12:57:31
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 14 รายการ
2353
14-03-2018 11:33:58
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถุงดำ ขนาด ๓๐"x๔๐" จำนวน ๒๕๐ กิโลกรัม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2352
14-03-2018 11:29:31
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2351
14-03-2018 09:17:31
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อมาตรวัดน้ำ (มีเส้นผ่าศูนย์กลางขนาดครึ่งนิ้ว) จำนวน 500 เครื่อง เครื่องละ 850 บาทโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รวมทั้งหมด 4344 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 ... 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 ... 249 435 Next »


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :