ข่าวประกวดราคา

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
7418
27-06-2019 09:18:49
   ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
7417
27-06-2019 09:13:28
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7416
27-06-2019 09:12:52
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7415
27-06-2019 09:12:00
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนตื ทะเบียน 80-1198 นศ รหัสครุภัณฑ์ 004-34-0016 จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7414
27-06-2019 08:48:44
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารเพื่อใช้ในงานธุรการ เป็นเอกสารสำเนาจำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7413
26-06-2019 16:10:30
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และท่อระบายน้ำ ซอยคลองห้วย ๒ ถนน ค.ส.ล. หนา ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๓.๕๐-๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๖.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๖๕.๐๐ ตารางเมตร และท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร พร้อมฝาบ่อพักเหล็กรังผึ้ง ทุกระยะ ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๖.๐๐ เมตร ตามรูปแบบและรายการของเทศบาลฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7412
26-06-2019 15:46:22
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตเส้นจราจรทางข้าม (ทางม้าลาย) บริเวณหน้าห้างโลตัสถนนพัฒนาการคูขวางและสี่แยกศาลามีชัย ตีเส้นหยุด-ห้ามจอด บริเวณหน้าศาลากลาง หน้าศาลจังหวัดนครศรีธรรมราชและหน้าโบสถ์คริตใกล้สี่แยกวัดวังตะวันตก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7411
26-06-2019 15:45:41
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7410
26-06-2019 15:44:51
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง จำนวน 107 ลูก ๆ ละ 2,800 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7409
26-06-2019 13:50:31
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้าง (เช่า) อุปกรณ์จัดสถานที่ กิจกรรมพัฒนาจิตและคุณธรรมจริยธรรม ประจำเดือน มิถุนายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รวมทั้งหมด 6957 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 696 Next »


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :