ข่าวประกวดราคา

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
4788
11-10-2018 14:35:12
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว จำนวน 1,580 ลิตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4787
11-10-2018 14:34:25
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเบนซินธรรมดา จำนวน 300 ลิตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4786
11-10-2018 14:33:23
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 368 ลิตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4785
11-10-2018 14:32:20
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (รางปลัีกไฟ) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4784
11-10-2018 14:14:52
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร แบบแปรนขออนุญาตติดตั้งมาตรวัดน้ำทางหลวงหมายเลข 401 ตอน ท่าแพ - นครศรีฯ ขนาด A2 ย่อลง A3 และแบบแปรนโครงการวางท่อประปา ถนนเทวบุรี ขนาด ย่อลง A2,A3 ย่อลง A4 จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4783
11-10-2018 14:13:44
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร ขนาด A4 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4782
11-10-2018 11:01:06
   ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน ๒ ล้อ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddding)
4781
10-10-2018 19:23:10
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์กีฬา จำนวน 23 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง
4780
10-10-2018 15:29:38
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร เป็นเงิน 270,450 บาท
4779
09-10-2018 14:24:49
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันไฮดรอลิค) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รวมทั้งหมด 4344 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 435 Next »


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :