ข่าวประกวดราคา

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
4078
20-08-2018 18:27:36
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางทันตกรรม จำนวน 21 รายการ
4077
20-08-2018 18:26:32
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องยูนิตทำฟัน รหัส 257-58-0006 จำนวน 3 รายการ
4076
20-08-2018 18:25:11
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 7 รายการ
4075
20-08-2018 18:23:33
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงติดตั้งช่องกระจกรับ-ส่งยา โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จำนวน 1 งาน
4074
20-08-2018 15:37:38
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 91,100 บาท
4073
20-08-2018 15:31:43
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดผจญเพลิง(ชุดเอี๊ยม)สีส้ม คาดแถบสะท้อนแสง จำนวน 18 ชุด เป็นเงิน 99,000 บาท
4072
20-08-2018 15:04:06
   เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม
4071
20-08-2018 15:05:58
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4070
20-08-2018 14:47:58
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4069
20-08-2018 13:59:24
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันเบนซินธรรมดา ประจำเดือน กันยายน 2561 ตั้งแต่วันที่ 1-30 กันยายน 2561) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รวมทั้งหมด 3642 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 365 Next »


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :