ข่าวประกวดราคา

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
6083
18-02-2019 11:41:06
   ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อน้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอล์ ๙๑ จำนวน ๒๕ ลิตรๆละ ๒๖.๔๘ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6082
18-02-2019 11:38:32
   ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6081
18-02-2019 11:36:53
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแก้วน้ำ ขนาด ๖ ออนซ์ จำนวน ๒,๐๐๐ ใบ ต่อ ๑ ลัง โดยวธีเฉพาะเจาะจง
6080
18-02-2019 11:18:34
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6079
18-02-2019 11:16:19
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6078
18-02-2019 11:09:13
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสารส้ม จำนวน 60,000 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6077
18-02-2019 11:08:18
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร รหัสครุภัณฑ์ 485-60-0030 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6076
18-02-2019 11:07:23
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (น้ำยาล้างจานซันไลต์ชนิดเติม 550 มล.) จำนวน 6 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6075
18-02-2019 11:06:27
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำรวจ (บันไดอะลูมิเนียม ขนาด 9 ฟุต 9 ขั้น) จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6074
18-02-2019 11:05:31
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สก๊อตไบร์ 3M มีฟองน้ำ) จำนวน 12 ห่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รวมทั้งหมด 5626 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 563 Next »


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :