ข่าวประกวดราคา

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
6731
18-04-2019 16:19:12
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6730
18-04-2019 16:18:00
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้พักคอย ขนาด 4 ที่นั่ง จำนวน 30 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6729
18-04-2019 14:30:40
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๒,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๖ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6728
18-04-2019 13:58:57
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6727
18-04-2019 09:42:35
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรากูร รัชกาลที่ 10 บริเวณสนามหน้าเมือง จำนวน 1 ชุด และบริเวณหน้าเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด ตามรายละเอียดของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6726
18-04-2019 09:34:13
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 บริเวณถนนกะโรม จำนวน 3 ชุด และบริเวณสะพานราเมศวร์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6725
18-04-2019 09:22:22
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอย่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 จำนวน 5 ซุ้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6724
17-04-2019 16:36:12
   ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6723
17-04-2019 16:19:46
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ประจำรถยนต์ ทะเบียน บธ 4396 รหัสครุภัณฑ์ 004-43-0003 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6722
17-04-2019 09:54:34
   ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

รวมทั้งหมด 6270 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 627 Next »


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :