ข่าวประกวดราคา

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
5950
11-02-2019 10:21:25
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้วางท่อหลังสวนนกน้ำเก่าในสวนสมเด็จฯ ทุ่งท่าลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5949
11-02-2019 10:20:26
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5948
08-02-2019 19:15:58
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปะยางรถยนต์ ทะเบียน ผค 1923 และรถยนต์ ทบ.87 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5947
08-02-2019 18:04:14
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารเข้าเล่ม เพื่อใช้ในการประชุมสภาเทศบาล จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5946
08-02-2019 18:03:08
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลพร้อมติดตั้ง เพื่อใช้ในการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5945
08-02-2019 16:39:07
   ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง
5944
08-02-2019 16:27:42
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถขุดตีนตะขาบ หมายเลขทะเบียน ตค 3027 นศ รหัสครุภัณฑ์ 018-58-0006 จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5943
08-02-2019 16:14:18
   ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนปูยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ซอยทวดจริกตก (ร.๖๔) ก่อสร้างถนนปูยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต หนา ๐.๐๕ เมตร กว้าง ๔.๐๐-๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๓๐.๐๐ ตารางเมตร ตามรูปแบบและรายการของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5942
08-02-2019 16:13:01
   ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนปูยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีตซอยหัวหว่อง ก่อสร้างถนนปูยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต หนา ๐.๐๕ เมตร กว้าง ๕.๐๐ - -๘.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๗๕.๐๐ ตารางเมตร ตามรูปแบบและรายการของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5941
08-02-2019 16:11:40
   ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมฝาตระแกรงเหล็กซอย ณ นคร ๒ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๒.๔๕ - ๓.๒๕ เมตร ยาว ๑๐๕.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๐๘.๐๐ ตารางเมตร พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก ๐.๕๐x๑.๐๐ เมตร ตามรูปแบบและรายการของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รวมทั้งหมด 5603 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 18 561 Next »


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :