ข่าวประกวดราคา

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
6633
03-04-2019 11:40:40
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนตฺ์ ทบ.57 จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6632
03-04-2019 11:40:06
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6631
03-04-2019 11:39:13
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ ทบ.23 จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6630
03-04-2019 11:38:20
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ (ตลับเมตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6629
03-04-2019 11:37:30
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6628
03-04-2019 11:35:34
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงฯ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6627
03-04-2019 11:36:56
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6626
03-04-2019 11:32:14
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ออกซิเจน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6625
03-04-2019 09:22:35
   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยหมู่บ้านป่าไม้ หนา ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๔.๐๐-๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๗๘.๐๐ ตารางเมตร ตามรูปแบบและรายการของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6624
02-04-2019 15:35:45
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเสลี่ยงไม้พร้อมพานไม้แปดเหลี่ยม และชุดคานหามไม้ จำนวน ๖ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รวมทั้งหมด 6282 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 18 629 Next »


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :