ข่าวประกวดราคา

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
7328
17-06-2019 10:37:32
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง ขนาด 3 แรงม้า จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7327
17-06-2019 10:19:52
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7326
17-06-2019 09:36:51
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7325
14-06-2019 17:37:40
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (โทรทัศน์ แอลอีดี) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7324
14-06-2019 15:34:39
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณืกีฬา จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7323
14-06-2019 13:35:26
   ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7322
14-06-2019 13:34:33
   ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อฟิล์มกรองแสงแบบกันความร้อนพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7321
14-06-2019 13:32:27
   ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเดินสายใยแก้วนำแสง (Fiber Optic) ของกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7320
14-06-2019 13:26:57
   ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร รหัสครุภัณฑ์ ๔๘๕-๕๙-๐๐๒๙ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7319
14-06-2019 13:26:18
   ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รวมทั้งหมด 6957 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 16 696 Next »


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :