ข่าวประกวดราคา

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
4696
21-09-2018 10:12:22
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอล์ ประจำเดือนตุลาคม 2561 จำนวน 26 ลิตร เป็นเงิน 794.30 บาท
4695
21-09-2018 10:07:38
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวารสารประจำเดือนตุลาคม 2561 จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 240 บาท
4694
21-09-2018 09:13:55
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตกแต่งสถานที่พร้อมกิจกรรมเสริมความรู้ ธีม ทำบุญวันสารท เยี่ยมญาติเดือนสิบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4693
21-09-2018 09:12:07
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง เช่าเต็นท์ เพื่อใช้ในโครงการตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์ประจำเดือน กันยายน 2561 วันศุกร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4692
21-09-2018 08:33:37
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร ขนาด A 4 จำนวน 1,133 แผ่น เป็นเงิน 396.55 บาท
4691
20-09-2018 19:12:50
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต จำนวน 1 ตู้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4690
20-09-2018 19:11:34
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำชุดนิทรรศการ (โรลอัพ) ขนาด 85x200 เซนติเมตร จำนวน 9 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4689
20-09-2018 19:10:26
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4688
20-09-2018 19:08:59
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร ขนาด A4 จำนวน 3,048 แผ่น ประจำเดือน กันยายน 2561 (ตั้งแต่วันที่ 1-14 กันยายน 2561) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4687
20-09-2018 19:07:36
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพริ้นเตอร์ OKI (เปลี่ยนดั๊ม) รหัสครุภัณฑ์ 414-58-1278 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รวมทั้งหมด 4344 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 16 435 Next »


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :