ข่าวประกวดราคา

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
6641
03-04-2019 15:25:44
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะอัดท้าย(คันใหญ่) ทบ.๑๐๙ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๑๐๘๗ นศ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6640
03-04-2019 15:14:28
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ ทะเบียน กค 4970 นศ รหัสครุภัณฑ์ 040-43-0001 จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6639
03-04-2019 15:13:47
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนตื ทะเบียน พ 5618 นศ รหัสครุภัณฑื 040-39-0001 จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6638
03-04-2019 11:49:42
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6637
03-04-2019 11:44:45
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6636
03-04-2019 11:43:54
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง เลื่อยมือฟันขนาดใหญ่พิเศษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6635
03-04-2019 11:43:03
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6634
03-04-2019 11:41:21
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ (ข้าวเปลือก/ข้าวสาร) ประจำเดือน เมษายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6633
03-04-2019 11:40:40
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนตฺ์ ทบ.57 จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6632
03-04-2019 11:40:06
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รวมทั้งหมด 6270 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 16 627 Next »


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :