ข่าวประกวดราคา

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
5234
29-11-2018 14:05:04
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5233
29-11-2018 14:03:29
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพริ้นเตอร์ (ค่าบริการตรวจซ่อมเครื่องพริ้นเตอร์) รหัสครุภัณฑ์ 414-58-1278 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5232
29-11-2018 14:01:25
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถขุดไฮโดรลิค หมายเลขทะเบียน ตค 1185 นครศรีธรรมราช รหัสครุภัณฑ์ 018-53-0002 และรถขุดไฮโดรลิค ตีนตะขาบ หมายเลขทะเบียน ตค 3732 นครศรีธรรมราช รหัสครุภัณฑ์ 018-60-0008 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5231
29-11-2018 13:59:50
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน คกพ 42 นครศรีธรรมราช จำนวน 8 รายการ รหัสครุภัณฑ์ 024-50-0030 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5230
29-11-2018 11:25:10
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5229
29-11-2018 10:45:17
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 45 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5228
29-11-2018 10:44:11
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5227
29-11-2018 10:38:36
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5226
29-11-2018 10:30:37
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (เข็มลูกดอกสำหรับวางยาสลบ ขนาด 1 นิ้ว (1x10) จำนวน 15 กล่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5225
29-11-2018 10:31:36
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ดับเพลิง ผ 1137 นศ (004-35-0009) จำนวน 12 รายการ เป็นเงิน 18,640 บาท

รวมทั้งหมด 4872 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 16 488 Next »


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :