ข่าวประกวดราคา

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
5993
13-02-2019 11:30:57
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5992
13-02-2019 11:37:22
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5991
13-02-2019 11:27:55
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารตำแหน่งที่ดิน "ดอนหัวเล" เพื่อสร้างโครงการจัดการขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5990
13-02-2019 11:26:20
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม รายงานฉบับสมบูรณ์ การศึกษาการจัดการขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5989
13-02-2019 09:48:09
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5988
13-02-2019 09:45:03
   ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่มเพื่อใช้ในโครงการ นิทรรศการ สร้างสรรค์ สถานภาพ การออกแบบ ในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๔ ณ หอศิลป์ร่วมสมัยเมืองคอน จำนวน ๑๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5987
13-02-2019 09:09:27
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5986
13-02-2019 09:07:32
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดสติกเกอร์ติดรถยนต์ (บท-๖๑๖๐ นศ)(รหัส ๐๐๒-๔๐-๐๐๐๕) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5985
12-02-2019 18:50:29
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช้าเก้าอี้พลาสติกและชุดรับแขก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5984
12-02-2019 15:38:49
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร (ปรับปรุงบริเวณสาธารณสุขศรีทวี)จำนวน ๗ รายการ

รวมทั้งหมด 5626 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 16 563 Next »


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :