ข่าวประกวดราคา

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
6651
04-04-2019 10:31:43
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุทางทัตกรรม จำนวน 6รายการ เพื่อโครงการพระราชทานฟันเทียม
6650
04-04-2019 10:29:55
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดให้ความชื้นระบบปิดพร้อมหัวต่อปริมาตร ๓๔๐ มล. จำนวน ๖๐๐ ชุด
6649
04-04-2019 10:19:16
   ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 10 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
6648
04-04-2019 10:15:27
   ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อยา จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
6647
03-04-2019 15:49:33
   ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และรางระบายน้ำ ค.ส.ล. หลังอาคารพาณิชย์เชื่อมต่อถนนปากนคร ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๗.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๘๕.๐๐ ตารางเมตร และรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ภายในกว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๒๓๓.๐๐ เมตร ตามรูปแบบและรายการของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6646
03-04-2019 15:34:43
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสุดคอมพิวเตอร์ (หมึก) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6645
03-04-2019 15:34:53
   ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคา ซื้อวัสดุสาำนักงาน(หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6644
03-04-2019 15:28:06
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์กระบะ หมายเลขทะเบียน บห ๔๗๒๑ นศ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6643
03-04-2019 15:27:30
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะอัดท้าย(คันใหญ่) ทบ.๑๑๗ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๔๐๕๖ นศ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6642
03-04-2019 15:26:55
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บท ๓๐๘ นศ (ทบ.๖๗) จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รวมทั้งหมด 6270 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 15 627 Next »


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :