ข่าวประกวดราคา

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
5244
30-11-2018 10:30:19
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม จำนวน 3 รายการ ประจำเดือน ธันวาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5243
30-11-2018 10:29:13
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อใช้กับรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5242
29-11-2018 18:44:20
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารโครงการวงดนตรีนครออร์เคสตร้า ธันวาคม 2561
5241
29-11-2018 17:37:42
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารโครงการฝึกอบรมสัมมนาพนักงานครูเทศบาลตามกลุ่มประสบการณ์เรียนรู้ 8 กลุ่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5240
29-11-2018 16:40:31
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดตกตแต่งสถานที่พร้อมกิจกรรมเสริมความรู้ (โซนกิจกรรมพิพิธภัณฑ์เมือง)
5239
29-11-2018 16:15:50
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดตกแต่งสถานที่พิธีมอบเสื้อยืดพระราชทานในวันที่ ๓-๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุมเมือง (ทุ่งท่าลาด) เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพื่อเตรียมการจัดกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก
5238
29-11-2018 15:18:03
   ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยรามราชท้ายน้ำ
5237
29-11-2018 14:26:42
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดพ่นยาเด็ก จำนวน 50 ชุด
5236
29-11-2018 14:22:35
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมทะเบียน กจ - 4900 นศ รหัส 001-50-0011 และ ทะเบียน กน -3172 นศ รหัส 002-55-0036 จำนวน 6 รายการ
5235
29-11-2018 14:07:36
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแฟ้มสันกว้างตราช้าง ขนาด F4 3 นิ้ว รุ่น No.2100F (สีส้ม) จำนวน 240 แฟ้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รวมทั้งหมด 4872 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 15 488 Next »


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :