ข่าวประกวดราคา

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
6003
13-02-2019 17:28:21
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา (ยาเหน็บทวาร)จำนวน ๑ รายการ เป็นเงิน ๑๑,๐๐๐ บาท
6002
13-02-2019 17:26:46
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา (ด้านเภสัชกรรม)จำนวน 2 รายการ จำนวน ๑๑,๗๐๐ บาท
6001
13-02-2019 17:25:04
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา (งานธุรการ) จำนวน ๓ รายการ
6000
13-02-2019 16:06:39
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่า เต้นท์ โต๊ะ เก้าอี้ เพื่อใช้ในการประชุมปัจฉิมนิเทศและประเมินหลักสูตร นักเรียนวัยใส รุ่นที่ 4 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5999
13-02-2019 16:04:51
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในงานศูนย์ผู้สูงอายุ จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5998
13-02-2019 14:18:57
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ต-0483 รหัสครุภัณฑื 018-40-0001 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5997
13-02-2019 14:17:39
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน ผ-4715 รหัสครุภัณฑ์ 002-35-0001 จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5996
13-02-2019 14:16:59
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5995
13-02-2019 14:16:24
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5994
13-02-2019 11:32:13
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รวมทั้งหมด 5626 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 15 563 Next »


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :