ข่าวประกวดราคา

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
4708
21-09-2018 15:58:57
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเอกชนตัดหญ้าในเขตเทศบาลฯ พื้นที่ เขตที่ 1 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 กำหนดระยะเวลา 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4707
21-09-2018 15:57:43
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ สถานพยาบาลสัตว์ จำนวน 2 รายการ รหัสครุภัณฑ์ 294-40-0001/21 (3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4706
21-09-2018 15:56:09
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ สถานพยาบาลสัตว์ จำนวน 2 รายการ รหัสครุภัณฑ์ 294-40-0001/21 (4) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4705
21-09-2018 15:45:03
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถทะเบียน กร-7375 นศ และ กร-3930 นศ จำนวน 10 รายการ
4704
21-09-2018 15:49:42
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 49,500 บาท
4703
21-09-2018 15:38:47
   ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดิน ขนาดใหญ่มาก ถนนเทวบุรี ชุมชนต้นหว้า อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
4702
21-09-2018 15:04:10
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด LED สี จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 17,000 บาท
4699
21-09-2018 14:58:45
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องเวชระเบียน บริเวณชั้น 1 รพ. เทศบาลฯ จำนวน 1 งาน
4698
21-09-2018 14:50:15
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำดอกไม้พิธีเปิดและพิธีปิด เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมแม่บ้านและเยาชนจัดกิจกรรมงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ จำนวน 6 ชุด
4697
21-09-2018 14:17:20
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผุ้ได้รับเชิญมาร่วมงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รวมทั้งหมด 4344 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 15 435 Next »


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :