ข่าวประกวดราคา

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
7338
18-06-2019 13:15:20
   ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ ทะเบียน 81-7773 (ทบ.68 รหัส 011-40-0006) จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7337
18-06-2019 13:14:07
   ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ ทะเบียน 80-3288 (ทบ.23รหัส 002-28-0013) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7336
18-06-2019 13:12:35
   ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ ทะเบียน 80-60351 (ทบ.31รหัส 011-33-0009) จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7335
18-06-2019 09:47:51
   ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7334
18-06-2019 09:44:40
   ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ทาทา ทะเบียน ผค 1924 (รหัส 002-59-0046) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7333
18-06-2019 08:43:02
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7332
17-06-2019 16:15:12
   ประกาศชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์กระบะ มีรั่วกั้น เพื่อบรรทุกสัมภาระอุปกรณ์ประกอบการประกวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7331
17-06-2019 16:02:13
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7330
17-06-2019 15:59:32
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ (สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนวัดหัวอิฐ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7329
17-06-2019 13:45:35
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์เก็บขยะชนิดอัดท้ายหกล้อ หมายเลขทะเบียน 81-9021 นครศรีธรรมราช (ทบ.100) จำนวน 3 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รวมทั้งหมด 6957 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 15 696 Next »


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :