ข่าวประกวดราคา

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
6070
15-02-2019 17:55:16
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน คขฉ-510 (024-51-0034) จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6069
15-02-2019 17:14:29
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องนอน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6068
15-02-2019 17:13:49
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6067
15-02-2019 16:57:32
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6066
15-02-2019 15:55:26
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6065
15-02-2019 15:53:33
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมัน 2T ขนาด 1 ลิตร จำนวน 34 กระป๋อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6064
15-02-2019 15:52:02
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6063
15-02-2019 15:45:29
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 10 รายการ ใช้สำหรับสนามฟุตซอล (ประตูลอด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6062
15-02-2019 15:43:19
   ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยศาลเยาวชนและครอบครัว ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๕๕.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๕๐ ตารางเมตร และรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ภายในกว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๕๕.๐๐ เมตร ตามรูปแบบและรายการของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6061
15-02-2019 15:07:09
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ๋อมรถบัส หมายเลขทะเบียน 40-0552 นศ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รวมทั้งหมด 5603 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 561 Next »


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :