ข่าวประกวดราคา

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
6741
18-04-2019 16:28:41
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถตักหน้า-ขุดหลัง (JCB) หมายเลขทะเบียน ตค 3009 นศ รหัสครุภัณฑ์ 018-58-0005 จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6740
18-04-2019 16:27:45
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างย้ายมาตรวัดน้ำ วางท่อเมน เปลี่ยนท่อเมนประปา ติดตั้งมาตรวัดน้ำในเขต และนอกเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6739
18-04-2019 16:26:47
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6738
18-04-2019 16:25:33
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างย้ายมาตรวัดน้ำ วางท่อเมน เปลี่ยนท่อเมนประปา ติดตั้งมาตรวัดน้ำในเขต และนอกเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6737
18-04-2019 16:24:16
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บท 307 นศ รหัสครุภัณฑ์ 011-40-0004 จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6736
18-04-2019 16:23:20
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสารส้ม จำนวน 60,000 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6735
18-04-2019 16:22:25
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังขยะ ขนาด 120 ลิตร จำนวน 400 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6734
18-04-2019 16:21:39
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 46 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6733
18-04-2019 16:20:55
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6732
18-04-2019 16:20:06
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รวมทั้งหมด 6270 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 627 Next »


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :