ข่าวประกวดราคา

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
4139
21-08-2018 19:28:32
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วื้อสวิทซ์ลุกลอยแบบสายเคเบิ้ล สำหรับไฟ 220 โวลต์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4138
21-08-2018 19:27:59
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4137
21-08-2018 19:27:21
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4136
21-08-2018 19:26:39
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน 2 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4135
21-08-2018 19:26:09
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4134
21-08-2018 19:25:17
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วื้อสวิตซ์แรงตัน Pressure Switch จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4133
21-08-2018 19:24:28
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างว่อมรถทะเบียน 40-0399 นศ รหัส 001-48-0008 จำำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4132
21-08-2018 19:23:41
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระบอกฉีดยา 20 ml จำนวน 10 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4131
21-08-2018 19:22:47
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเจลสำหรับทำอัลตร้าซาวน์ จำนวน 5 แกลลอนซ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4130
21-08-2018 19:21:56
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางทันตกรรม จำนวน 2 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รวมทั้งหมด 3693 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 370 Next »


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :