ข่าวประกวดราคา

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
4849
19-10-2018 17:39:16
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อธงชาติและธงตราสัญลักษณ์ เพื่อใช้ในโครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ประจำปี 2561 (21 ตุลาคม 2561) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4848
19-10-2018 16:53:45
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำวารสารเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ปีที่ 8 ฉบับที่ 74 ประจำเดือน ตุลาคม 2561 จำนวน 3,000 เล่ม เป็นเงิน 42,000 บาท
4847
19-10-2018 16:48:56
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 42,900 บาท
4846
19-10-2018 15:50:18
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4845
19-10-2018 15:37:52
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาแคลเซียมโพลีสติรีนซัลโฟเนท 5 กรัม จำนวน 5 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4844
19-10-2018 15:35:29
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4843
19-10-2018 14:38:43
   ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อค่าติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดฯ
4842
19-10-2018 13:10:05
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4841
19-10-2018 13:09:09
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้กับรถยนต์ ทบ.58 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4840
19-10-2018 13:07:59
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารรายการต่าง ๆ โดยวิเฉพาะเจาะจง

รวมทั้งหมด 4395 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 440 Next »


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :