ข่าวประกวดราคา  

ฉบับที่
   6412


เรื่อง : ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร พร้อมเข้าเล่ม เพื่อใช้ในการประกอบการประชุมสภาเทศบาล เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด :

           รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ดาวโหลดไฟล์เอกสาร :

ประกาศ 13939.50 สป.pdf

ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :

075-345540-1

ประกาศเมื่อวันที่ :

15-03-2019 16:46:21

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช