ข่าวประกวดราคา  

ฉบับที่
   6403


เรื่อง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง หมายเลขทะเบียน ๘๑-๙๒๓๓ นศ (ทบ.๑๐๑) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด :

          รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ดาวโหลดไฟล์เอกสาร :

ซื้อวัสดุยานยน 7800.pdf

ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :

075-345540-1

ประกาศเมื่อวันที่ :

15-03-2019 14:48:01

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช