ข่าวประกวดราคา  

ฉบับที่
   5291


เรื่อง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ (แบตเตอรี่ 12V 150 แอมป์ FB จำนวน 1 ลุก ๆละ 7,500 บาท) ใชกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า โรงกรองน้ำทวดทอง รหัสครุภัรฑ์ 103-40-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด :

          ตามรายละเอียดแนบ

ดาวโหลดไฟล์เอกสาร :

75000.pdf

ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :

075-345540-1

ประกาศเมื่อวันที่ :

06-12-2018 14:29:37

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช