ข่าวประกวดราคา  

ฉบับที่
   5002


เรื่อง : ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่อง ร่างประกวดราคาซื้อคลอรีนเหลว จำนวน 200 ถัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียด :

           ตามรายละเอียดแนบ

ดาวโหลดไฟล์เอกสาร :

ร่าง ประกาศ.pdf

ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :

075-345540-1

ประกาศเมื่อวันที่ :

09-11-2018 13:22:10

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช