ข่าวประกวดราคา  

ฉบับที่
   4999


เรื่อง : ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่อง ร่างประกวดราคาซื้อสารส้ม จำนวน 300,000 กิโลกรัม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียด :

           รายละเอียดประกาศตามเอกสารแนบท้าย

ดาวโหลดไฟล์เอกสาร :

ร่างประกาศประกวดราคาซื้อสารส้ม.pdf

ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :

075-345540-1

ประกาศเมื่อวันที่ :

09-11-2018 09:48:08

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช