ข่าวประกวดราคา  

ฉบับที่
   2878


เรื่อง : ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (เพิ่มเติม)

รายละเอียด :

           รายละเอียดประกาศตามเอกสารแนบท้าย

ดาวโหลดไฟล์เอกสาร :

แผนหลอดไฟเพิ่มเติม.pdf

ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :

-

ประกาศเมื่อวันที่ :

17-05-2018 15:58:44

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช