ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาล

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
386
22-06-2015 09:01:19
   ขอความร่วมมือในการดำเนินการเตรียมความพร้อมป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ในช่วงฤดูกาลระบาด
385
19-06-2015 09:52:37
   สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช ประชาสัมพันธ์โครงการประเมินเทศบาลด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ประจำปี 2558
384
12-06-2015 10:02:11
   กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว รับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างประเทศ
383
09-06-2015 09:30:58
   สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ นัดพบแรงงานนครศรีธรรมราชเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2558
382
09-06-2015 08:58:14
   ขอเชิญประมูลหมายเลขทะเบียนรถ (เลขสวย) จังหวัดนครศรีธรรมราช
381
14-05-2015 15:29:56
   ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช ห้ามมิให้ฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าและให้ปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายสินค้า
380
11-05-2015 09:46:58
   คำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เรื่อง ห้ามขายหรือห้ามให้บริการสินค้า บารากู่ บารากู่ไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้า หรือตัวยาบารากู่ น้ำยาสำหรับเติมบารากู่ไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้า
379
30-04-2015 10:57:35
    สถานที่ราชการและสวนสาธารณะที่อยู่ในกำกับดูแลของทางราชการปลอดการขายและบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามกฎหมาย
378
29-04-2015 10:23:19
   ศูนย์จัดหางานคนพิการพระมหาไถ่ขอรับการสนับสนุนกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ ค่ายแนะแนวอาชีพสำหรับคนพิการและจัดหางานสัญจรและโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อส่งเสริมการจ้างงานคนพิการในองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
377
20-04-2015 16:11:17
   โรงเรียนผู้ใหญ่เทศบาลนครนครศรีธรรมราช รับสมัครนักเรียนนักศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

รวมทั้งหมด 354 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 14 36 Next »


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :