ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาล

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
370
21-02-2015 16:11:34
   ประกาศผลการสอบเข้าเรียนช้ันอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
369
16-02-2015 15:20:15
   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช ตรวจสอบและให้คำแนะนำสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ในเทศกาลตรุษจีน
368
05-01-2015 14:50:16
   กรมโยธาธิการและผังเมืองขอความร่วมมือมายังเทศบาลนครนครศรีธรรมราชช่วยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้เกี่ยวข้องเข้าตรวจดูกฎกระทรวงผังเมืองรวม จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ.2556 แก้ไขเพิ่มเติม
367
04-11-2014 10:35:56
   ประกาศรายชื่อผู้เข้าประกวดนางนพมาศ งานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2557
366
10-10-2014 11:56:30
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราชขอเชิญร่วมประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO) สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด)
365
03-10-2014 15:06:05
    สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง
364
08-09-2014 11:30:27
   โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา รับสมัครฝึกอาชีพให้แก่คนพิการทางการเคลื่อนไหว
363
01-09-2014 14:34:30
   มหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมาธิราช ขอเชิญนักศึกษาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยและผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครบรอบ 36 ปี
362
27-08-2014 14:47:15
   กองสวัสดิการสังคมเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอความร่วมมือจากผู้พิการในเขตเทศบาล สำรวจบัตรประจำตัวผู้พิการที่ใกล้หมดอายุ
361
31-07-2014 13:29:31
   กรมควบคุมโรคระวัง ป้องกันโรคที่เกิดในฤดูฝนของประเทศไทย พ.ศ. 2557

รวมทั้งหมด 338 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 14 34 Next »


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :