ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาล

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
399
09-06-2017 14:53:39
   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าประจำเดือนมิถุนายน 2560
398
29-04-2017 08:27:18
   ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่างงาน ประจำเดือนเมษายน 2560
395
20-02-2017 12:27:02
   ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง
394
16-01-2017 13:57:31
   ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง
392
27-12-2016 14:26:12
   ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช กำหนดเวลาเปิด-ปิด สถานที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช
391
20-12-2016 13:00:37
   สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราชขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงาน
390
21-01-2016 07:38:13
   ขอเชิญร่วมโครงการประกวดชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) เฉลิมพระเกียรติ 89 พรรษา 89 ชุมชน ปี 2559 และโครงการประกวดโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) เฉลิมพระเกียรติ 61 พรรษา 61 โรงเรียน ปี 2559
389
19-01-2016 13:39:48
   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการปิดป้ายแสดงราคา
388
06-08-2015 14:34:58
   ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการป้องกันและลดความเสี่ยงอันตรายต่อการบินและอากาศยานจากการปล่อยโคมลอย/โคมควัน และการจุดบุญบั้งไฟ
387
21-07-2015 16:04:23
   กระทรวงสาธารณสุข ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2558

รวมทั้งหมด 354 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 13 36 Next »


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :