ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาล

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
461
19-10-2018 14:22:45
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อจัดทำแผนพัฒนาชุมชนประจำปี 2563 (เพิ่มเติมฉบับที่ 1)
460
19-10-2018 12:05:58
   จังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมกับเทศบาลนครนครศรีธรรมราชจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
459
10-10-2018 10:29:46
   สำนักการประปาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช กำหนดระบายตะกอนท่อธาร แก้ปัญหาน้ำประปาขุ่นแดง
458
27-09-2018 14:32:51
   โรงเรียนผู้ใหญ่เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
457
25-09-2018 10:57:06
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ การสำรวจสภาพพื้นที่ภายในโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ดำเนินการสำรวจโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง
456
21-09-2018 14:10:44
   อุทยานการเรียนรู้เมืองนครนครศรีธรรมราช ( CLP ) จัดกิจกรรมประจำเดือน ตุลาคม 2561
455
13-09-2018 14:29:26
   สถานธนานุบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ปรับลดอัตราดอกเบี้ยรับจำนำ เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนผู้ใช้บริการ
454
12-09-2018 15:12:28
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญร่วมส่งหมฺรับและขบวนแห่หมฺรับเข้าร่วมประกวด ในงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบและงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2561
453
11-09-2018 12:18:55
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 36 ประจำปี 2561 “ ซิงกอร่าเกมส์ ”
452
11-09-2018 11:33:26
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ส่งนักเรียนในสังกัดเทศบาลเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ และการจัดงานมหกรรมการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ครั้งที่ 10 ประจำปี พ.ศ. 2561

รวมทั้งหมด 400 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 12 40 Next »


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :