ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาล

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
419
05-02-2018 10:55:26
   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
418
02-02-2018 12:18:50
   ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ “มหาดไทยชวนรู้” ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561
417
06-02-2018 15:21:01
   ขอให้ปิดประกาศการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงานจำพวกที่ 3
416
01-02-2018 16:17:43
   ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ “มหาดไทยชวนรู้” ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561
415
29-01-2018 16:25:35
   ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดผลงานนวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยที่ต้นทาง ประจำปี 2561
414
23-01-2018 11:34:27
   ขอความร่วมมือให้จัดตั้ง และสมัครเป็นสมาชิก “ชมรมแม่บ้านท้องถิ่นไทยระดับจังหวัดนครศรีธรรมราช”
413
03-01-2018 09:59:10
   ขอความร่วมมือรณรงค์รักษาความสะอาดห้องน้ำ ห้องส้วมสาธารณะ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
412
28-12-2017 15:03:31
   มาตรการกำกับดูแลสถานบริการ สถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการและสถานที่ประกอบธุรกิจโรงแรมในช่วงเทศกาลคริสต์มาสและเทศกาลวันขึ้นปีใหม่
411
21-12-2017 15:58:40
   ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ มหาดไทยชวนรู้ ประจำเดือนมกราคม 2561
410
04-12-2017 11:41:29
   ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมในงานเทศกาลข้าวใหม่

รวมทั้งหมด 354 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 36 Next »


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :