ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาล

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
471
23-11-2018 14:10:49
   ผลการประกวดประดิษฐ์กระทงด้วยใบตองและดอกไม้สดและผลการประกวดกระทงประเภทสวยงามขนาดใหญ่
470
15-11-2018 10:02:34
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช แจ้งผู้ประกอบกิจการค้า ต่อใบอนุญาตและชำระค่าธรรมเนียมสถานที่ประกอบกิจการค้า ประจำปี 2562
469
14-11-2018 15:30:07
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช กำหนดแผนปฏิบัติการดูดล้างท่อระบายน้ำ เพื่อเตรียมการป้องกันน้ำท่วม
468
13-11-2018 13:37:17
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมกับ สำนักงานชลประทานที่ 15 เตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
467
07-11-2018 14:56:18
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช รับสมัครผู้สนใจร่วมแข่งขันการประกวดกระทงประเภทสวยงามขนาดใหญ่ ในงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๑
466
07-11-2018 14:55:02
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช รับสมัครผู้สนใจร่วมแข่งขันการประดิษฐ์กระทงด้วยใบตองและดอกไม้สด ในงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561
465
07-11-2018 14:50:55
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมประกวดนางนพมาศ ในงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561
464
31-10-2018 16:18:40
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดประชุมประชาคมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561-2564 ) เพิ่มเติม ฉบับที่ 6
463
22-10-2018 14:24:49
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร
462
19-10-2018 14:48:40
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช กำหนดจัดโครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ประจำปี 2561 (21 ตุลาคม)

รวมทั้งหมด 400 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 40 Next »


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :