ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาล

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
57
30-07-2012 14:16:19
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ออกเยี่ยมมัสยิด / บาลาย ช่วงเดือนรอมฏอน ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
56
30-07-2012 14:15:37
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมปลูกหญ้าแฝก เพื่อถวายเป็นราชสักการะแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสครบ ๘๐ พรรษา วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕
55
27-07-2012 15:56:37
   ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 28 กรกฎาคม 2555
49
26-07-2012 13:14:20
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราชร่วมแข่งขัน “มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๕
48
25-07-2012 11:11:31
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมพิธีหล่อเทียนพรรษาและเวียนเทียนวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2555
47
25-07-2012 11:08:22
   การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดนครศรีธรรมราชของดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว
46
24-07-2012 15:59:00
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราชจัดกิจกรรมหิ้วปิ่นโตสามัคคี ร่วมปฏิบัติธรรม ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕
45
23-07-2012 14:01:55
    นายสมมาตร นวลขาว เจ้าหน้าที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราช หนึ่งเดียวในเมืองนคร ตัดสินแบดมินตัน โอลิมปิค ที่ประเทศอังกฤษ
43
20-07-2012 10:49:26
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ โรคมือ เท้า ปาก ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
42
19-07-2012 16:14:12
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ก่อสร้างรางระบายน้ำถนนพัฒนาการทุ่งปรัง

รวมทั้งหมด 404 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 ... 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Next »


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :