ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาล

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
70
22-08-2012 15:54:35
   ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒
67
20-08-2012 14:09:22
   ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
65
17-08-2012 10:00:25
   อุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมนิทรรศการศิลปกรรมครูศิลปะมัธยมนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 2
64
17-08-2012 09:00:02
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ปิดถนนราชดำเนินช่วงสะพานราเมศร์เพื่อขยายผิวจราจร ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคมนี้เป็นต้นไป
63
14-08-2012 10:21:06
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญชวนประชาชนชาวเขตเทศบาลทุกท่านออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ส.อบจ. (ส.จ) ในวันอาทิตย์ที่ ๑๙สิงหาคม ๒๕๕๕
62
14-08-2012 09:55:52
   เรียกประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕
61
10-08-2012 12:06:07
   ขอเชิญชวนร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
60
09-08-2012 11:24:33
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราชทำการปิดถนนราชดำเนินช่วงสะพานราเมศวร์ เพื่อขยายผิวจราจรตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2555
59
07-08-2012 15:19:15
   สำนักการประปา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ย้ายท่อประปาฝังตะวันตก ปรับปรุงท่อเมน ในวันพรุ่งนี้ เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
58
31-07-2012 08:04:50
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช งานสัตวแพทย์ ประจำวันที่ 31 กรกฎาคม 2555

รวมทั้งหมด 404 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 ... 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Next »


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :