ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาล

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
78
06-09-2012 14:57:47
   โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (NICS) จัดกิจกรรม “เส้นทางสู่อเมริกา”
77
05-09-2012 15:08:11
   ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการให้ความรู้ทางการเงินแก่ผู้นำชุมชนและประชาชนในเขตเทศบาล
76
05-09-2012 11:27:04
   การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครศรีธรรมราชของดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว
73
   
72
23-08-2012 15:01:35
   โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราชจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสุขภาพปราศจากโรคภัยให้แก่กลุ่ม(อสม.)
71
23-08-2012 10:30:35
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมกับชมรมมุสลิมสัมพันธ์ ๕๕ จัดงานเฉลิมฉลองวันฮารีรายอิดิ้ลฟิตรี ฮ.ศ. ๑๔๔๓
70
22-08-2012 15:54:35
   ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒
67
20-08-2012 14:09:22
   ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
65
17-08-2012 10:00:25
   อุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมนิทรรศการศิลปกรรมครูศิลปะมัธยมนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 2
64
17-08-2012 09:00:02
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ปิดถนนราชดำเนินช่วงสะพานราเมศร์เพื่อขยายผิวจราจร ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคมนี้เป็นต้นไป

รวมทั้งหมด 400 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 ... 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Next »


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :