ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาล

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
151
14-11-2012 13:42:18
   โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่จัดงานทำบุญตักบาตรเลี้ยงพระเนื่องในโอกาสครบรอบ 80 ปี
148
09-11-2012 15:01:42
   อุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราช ขอเชิญร่วม งานสัปดาห์สากลแห่งการเขียนจดหมายประจำปี 2555
143
07-11-2012 11:34:40
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญให้ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ หรือผู้ที่เกิดก่อน วันที่ 1 ตุลาคม 2496 ลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
140
05-11-2012 11:14:42
   อุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราช จัดโครงการ เกมส์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
139
05-11-2012 11:13:57
   อุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราช จัดโครงการประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ ภายใต้หัวข้อ เรื่องกล้วยๆ “ สู่ความเพียงพอ ด้วยความพอเพียง”
138
05-11-2012 11:13:33
   อุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราช จัดเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ 2555 (Science Film Festival)
137
05-11-2012 11:12:41
   อุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราช จัดนิทรรศการผลงานศิลปกรรมโครงการฝึกอบรมศิลปะสำหรับบุคคลภายนอก รุ่นที่ 10
136
05-11-2012 15:54:48
   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครนครศรีฯปฏิบัติงานพ่นยุงด้วยเครื่อง ulv นอกเวลาราชการ
125
24-10-2012 14:42:51
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราชชี้แจงการจ่ายเบี้ยเลี้ยงชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ
116
11-10-2012 16:08:24
   วิทยาลัยเทคนิคสิชลรับสมัครครูพิเศษสอนประจำแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

รวมทั้งหมด 404 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 ... 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... 38 41 Next »


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :